Endüstriyel su ve atık arıtımı | Alfa Laval

Endüstriyel su ve atık arıtımı

Çoğu endüstriyel işlemler arıtılması veya bertaraf edilmesi gereken kullanılmış buhar meydana getirir ve şirketlerin çoğu zorlu şartlarla karşı karşıyadır. Atık arıtma ve bertaraf miktarını azaltma yeteneği bu nedenle çalışma lisansını muhafaza etmek ve kapasitesini artırmak için çok önemlidir. Alfa Laval yerinde su ve atık arıtmaya ek olarak proseslerden su, ısı ve hatta ürün geri kazanımı için çok çeşitli çözümler sunmaktadır.

Waste water treatment plant

Çevre üzerindeki olumsuz etkilenizi azaltın

Tüm insani, ticari ve endüstriyel faaliyetler arıtmaya tabi tutulmadığı takdirde çevremiz için zararlı atık maddeler üretir. Bu nedenle dünya sürekli olarak kirliliği azaltmak, temiz su sağlamak, daha az enerji kullamak ve zaten kullanılmış olan enerjiyi geri dönüştürmek için yöntemler aramaktadır. Nüfusun artmasına ve yaşam standartlarının yükselmesine ilaveten birçok alandaki su kıtlığı nedeniyle, suyun yeniden kullanımına olan ihtiyaç da giderek artmaktadır.

 

Sıfır deşarj yolunda

Alfa Laval suyun yeniden kullanımını maksimize ederek, atıkları değere dönüştürerek ve enerji tüketimi ve atık oranını en aza indirerek su ve su buharından kaynaklanan çevresel olumsuz etkileri azaltmaya yardımcı olur. Geniş ekipman yelpazemiz şirketlere:

 

  • Etkili, kompakt atık su arıtma sistemleri ile atıksu deşarj kriterlerini karşılamalarına,
  • Üçüncül  filtrasyon çözümlerimiz ile suyu yeniden kullanmalarına,
  • İmha edilecek atık miktarını düşürmelerine, verimli bir çamur arıtma uygulaması ile ısı geri kazanımını ve biyogaz üretimi yapmalarına
  • İşleme proseslerinizden kaynaklanan değerli ürünleri yeniden kullanım veya satış için geri kazandırır.

 

Endüstriyel su ve atık arıtma konusunda neden Alfa Laval ile çalışmalısınız?

Endüstriyel işlemleriniz için, yerinde atıksu ve çamur arıtma ve  kaynak geri kazanımı için ekipmanlarınızı tek ve aynı tedarikçiden alabilirsiniz.

Endüstriyel  proseslerinizin  yanı sıra atık arıtma işlemlerine dair derin bir anlayışa dayalı, maliyetlerinizi ve işlemlerinizin çeveresel etkisini azaltmak üzere tasarlanmış olan, sonuçları garantili yüksek kaliteli, enerji tasarruflu proses tasarımı alırsınız.

Uzmanlık ve küresel varlığımızdan her zaman yararlanabilirsiniz. Gıda ve içecekten, kimyasal ve eczacılık ürünlerinden kağıt hamuru ve kağıt, petrol, gaz ve diğer proses endüstrilerine kadar atık işleme gereklilikleri konusunda zorlu bir mücadele veren tüm dünyadaki binlerce endüstriyel müşterimize yardım konusunda 130 yılı aşan bir tecrübeye sahibiz.

Turn waste into value

See what you can gain from on-site water and waste treatment - and calculate your savings!Turn waste into value with Alfa Laval solutions

Why work with Alfa Laval on industrial water and waste treatment?

  • You can get equipment for both your main industrial processes, on-site wastewater and sludge treatment plus resource recovery from one and the same supplier.
  • You get a high quality, energy efficient process design with guaranteed results, designed to reduce the cost and environmental impact of your operations, based on deep understanding of your industrial process as well as waste treatment.
  • You can at any time draw on our expertise and global presence. We have more than 130 years of experience in helping thousands of industrial customers around the world tackle tough requirements for waste handling – from food and beverage, chemical and pharmaceutical to pulp and paper, oil, gas and other process industries.