Buhar ve ısı üretimi

Buhar ve ısının gemideki birçok işlemde temel bir rolü vardır. İster akaryakıt veya gaz kullanarak, ister gemide zaten hareket halinde bulunan enerjiden tasarruf yoluyla olsun, Alfa Laval, buhar ve ısı üretmek ve onları en çok gereken yerlere dağıtmak için gittikçe daha verimli yollar bulmaktadır.

Marine boilers Heat generation through steam, hot water and thermal fluids

Isı tedariğinde yüz yıllık beceri

Alfa Laval’in Aalborg buhar ve ısı üretim çözümleri, eşsiz bir bilgi hazinesini temsil eder. Bu da enerji tasarruflu pin-borulu kazan elemanlarından, kompozit kazanlara ve düşük basınçlı kızgın yağ sistemlerine kadar yaklaşık 100 yıllık yenilikçilik demektir.

Daha da önemlisi ise, ısı konusunda uzmanlık demektir. Buhar ve ısının, tüketim tarafındakileri olduğu kadar, üretim tarafındakileri de anladığımız için, üretimin ince ayarını, en verimli enerji akışı sağlayacak şekilde yapabiliriz.

Optimize termal sistemler oluşturulması

Geliştirme çalışmaları durmaksızın devam etmektedir. Örneğin; az bakım gerektiren Aalborg kazan konsepti, yeni bir seviyeye geçmektedir. TCI (Turbo Temiz, Akıllı) takısı olan kendini temizleyen kazanlar, su ile yıkama ve atık tortulardan kurtulma gereğini de ortadan kaldırmıştır.

Ama en büyük ilerlemeler teknolojilerin birarada kullanılmasından geliyor. Örneğin; Kızgın Yağ Enerji Yönetim Sistemimiz, sisteme bağlı tüketicilerin ihtiyaçlarının önceliklere göre dağıtımını sağlayarak yakıt kullanımını azaltır. Ve biz bugün sadece yeni kazan tasarımları yapmıyoruz, ayrıca verimliliğe etkisi daha da büyük olan, yardımcı ekipmanların birbirine entegre edilmesinin en iyi yollarını da arıyoruz.