Atık ısı geri kazanımı

Bugünün çağdaş makine sistemleri öncekilerden kayda değer şekilde daha verimlidir. Üstelik ürettikleri enerjinin çoğu da sevkten ziyade ısıya gitmektedir. Alfa Laval bu enerjiyi tekrar yakalayarak ve yeniden kullanıma sokarak hem yakıt tüketimini, hem de emisyonları azaltmaktadır.

WasteHeatRecovery 640x360

Atık ısıdan katma değere

Atık ısı geri kazanımı, kar/zarar hanenize olduğu kadar çevre bakımından da eşsiz bir fırsattır. Bunun nedeni, ana makinanın yakıt enerjisinin % 50’si ısı akışına giderken, buhar üretmek için egzoz gazının kullanılması çok caziptir.

Alfa Laval’in Aalborg atık ısı geri kazanım sistemleri, belgelenmiş yakıt tasarrufları ve % 14’e kadar CO2 azalımı sağlamaktadır. Geniş deneyimimiz, gemi güvenliğinden ödün vermeden, enerji kazanımlarını maksimize eden sistemler tasarlamamızı ve kurmamızı sağlamaktadır.

Yardımcı makine egzozunda daha fazla potansiyel

Alfa Laval Aalborg portföyünü, ana makine egzozundan ısı geri kazanımının yanı sıra, daha önce önemsenmeyen atık ısı kaynaklarına odaklanarak genişletmektedir. Bugün, yardımcı makina egzozundan gelen atık ısı geri kazanımı, limanlarda kalışlar sırasında ve bazı durumlarda denizde bile buhar ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayabilir.

Gözden kaçan ısı kaynaklarının, örneğin buharın kızdırılması için kullanılması, sadece enerji ihtiyaçlarını karşılamanın değil, emisyon düzenlemelerine hazırlıklı olmanın da bir yoludur. Maliyetlerin düşürülmesinin yanında, azalan yakıt tüketimi, CO2 üretim sınırlamasına da yardımcı olur. 

Download

Steam production and waste heat recovery