Olive Oil Booster

Zeytinyağ tesislerine eklenen Olive Oil Booster, dekantör performansını iyileştirir ve zeytin kırıcı ve dikey santrifüj separatör ile birlikte geleneksel zeytinyağı teknolojisine göre daha yüksek miktarda antioksidan bileşenle birlikte önemli ölçüde daha yüksek miktarda zeytinyağı çıkarmaya olanak sağlar. Olive Oil Booster teknolojisi işletme maliyetini arttırmadan, kazancınızı artırmaya olanak sağlar. Meyve posasından yağ ekstraksiyonunu kolaylaştırır.

Olive Oil Booster

Tüm hasat sezonunda en uygun zeytinyağı verimine ve kalitesine ulaşın

  • Etkili süreçlerle birleştirilmiş yenilikçi teknoloji sayesinde tüm hasat sezonu boyunca yağ verimini en üst düzeye çıkarır
  • Fenol ekstraksiyonunu artırarak yağ kalitesini artırır. Bu daha yüksek perakende değerine sahip daha sağlıklı, daha uzun ömürlü yağ anlamına gelir
  • Sürdürülebilirliği, daha yüksek proses kapasitesiyle birlikte daha düşük su tüketimi ile iyileştirir
  • Ortaya çıkan "serbest yağ" miktarını önemli oranda artırır, bu da zeytin hamuru hazırlığını ve sırasıyla dekantör santrifüj performansını iyileştirir
  • Daha yüksek verim, daha yüksek yağ kalitesi ve operasyonel maliyetlerin azalması ile yağ tesislerinin kar marjlarını artırır


Olive Oil Booster proses suyu kullanımını azaltabilmekte ve bunun sonucunda maliyet ve çevresel riskler ile birlikte su bertarafını azaltır. Her bir kilogram zeytin başına, ekstraksiyon oranının artması nedeniyle Olive Oil Booster sistemi enerji tüketimi açısından da verimlidir.

Olive Oil Booster sistemi, yağlı meyve prosesinde, yağ verimini ve kalitesini en üst düzeye çıkarmak için birlikte çalışan farklı teknolojilerin bir kombinasyonudur. Zeytinyağ tesislerine eklenen, Olive Oil Booster, dekantör performansını iyileştirir ve zeytin kırıcı ve dikey santrifüj ile birlikte, daha yüksek miktarda antioksidan bileşenler ile önemli ölçüde daha yüksek miktarda zeytinyağı çıkarmaya izin verir.

Olive Oil Booster teknolojisi, işletme maliyetini arttırmadan, kazancınızı arttırmaya olanak sağlar. Meyve posasından, yağ ekstraksiyonunu kolaylaştırır, Olive Oil Booster proses suyu kullanımını azaltabilmekte ve bunun sonucunda maliyet ve çevresel riskler ile birlikte su bertarafını azaltır. 
  

Olive Oil Booster'un faydalarından yararlanın

Kaliteli zeytinyağını mümkün olduğunca düşük maliyetli üretmek, birçok zeytinyağı fabrikasında ürünlerinin kalitesini ön plana çıkarırken gündemin ilk sıralarında yer almaktadır. Bu videoyu izleyin ve ekstrakte edilen zeytinyağında önemli ölçüde daha yüksek miktarda fenol ile önemli ölçüde daha yüksek miktarda "serbest yağ" sağlayan bu son teknoloji çözümümüzü keşfedin.

Olive Oil Booster küspe içinde yağ kaybını azaltır

Farklı zeytin türleri ile endüstriyel ölçekte karşılaştırmalı test

Olive Oil Booster reduces oil loss in the cake_500.png

Olive Oil Booster, yağdaki toplam fenolleri artırır

Picual zeytin çeşidi ile endüstriyel ölçekte karşılaştırmalı test

Olive Oil Booster increases phenols In the oil_500.png

Nasıl çalışır

Booster lavorazione olio d'oliva con decanter
.

Alfa Laval Olive Oil Booster sistemi, temel teknolojiler olarak Plakalı Eşanjör (PHE) ve Dekantör santrifüj ile termal ve separasyon çözümlerinin kombinasyonu ile çalışır.
Bu, Alfa Laval Olive Oil Booster sistemini, ilerleyen adımlarda görülebileceği gibi geleneksel proses akışını korurken, sınıfının lideri bir teknoloji yapar.

1. Adım - Kırılmış zeytinler Olive Oil Booster’a aktarılır

Zeytinler, geleneksel yağ tesislerinde olduğu gibi kırılır. Zeytin hamuru, tanımlı sabit bir vakum basıncında hemen Booster'a aktarılır. Vakum basıncı sayesinde, kırıcıdan sonra zeytin hamurunun sıcaklığının suyun kaynama sıcaklığından daha yüksek olması ile, hızlı bir soğuma ve oksijen çıkışı olur.

Olive crushers
Olive Oil Booster detail

2. Adım – Booster, zeytin hamurundan “yağsız” gönderir

Zeytin hamuru, sabit bir basınç (yüksek vakum) ve sıcaklıkta belirli bir süre, bıçaklı yatay şaft tarafından karıştırılır. Vakum basıncını, kaynama basıncının altında sabit bir sıcaklıkta (yani 18°) tutarak, zeytin hamuru, belirli bir miktar suyun fiziksel halinin sıvıdan buhara dönüştüğü kaynama şartlarında tutulur

Zeytin hamurunun soğuk şartlarda kaynatılması, geleneksel malaksasyona
kıyasla daha büyük yağ damlası ve fenol bakımından zengin, daha yüksek miktarda "serbest yağ" üretilmesini sağlar ve bunun sonucunda daha yüksek kaliteli yağ veriminde önemli bir artış olur. Bu fiziksel hal değişimi için gerekli enerji, zeytin hamurunu ısıtan vakum tankının ceketine sıcak su sirküle edilerek verilir. Bu fiziksel hal değişimi için gerekli enerji, zeytin hamurunu ısıtan vakum tankının ceketine sıcak su sirküle edilerek verilir. Hamur düşük sıcaklıkta kaynadığından zeytinyağının pozitif aroma bileşiklerinin miktarına olumsuz etkisi yoktur. Aksine etanol, asetik asit ve etil asetat gibi hafif moleküler ağırlıklı bazı negatif aroma bileşikleri Olive Oil Booster teknolojisi ile yağdan uzaklaştırılabilir.

Bu "serbest yağ" salınım adımı, tamamen Olive Oil Booster ile ya da ekipmanın geleneksel malaksasyon ile kombinasyonu halinde kullanarak elde edilebilir.

3. Adım – Yağı bir dekantör santrifüj ile ayırma

Olive Oil Booster ile hazırlanan zeytin hamuru, iki ya da üç fazda çalışan, yağın sudan ve katılardan ayrıldığı Dekantör santrifjüne beslenir. Dekantörün kapasitesi yağ berraklığı, pirinadaki artık yağ ve seyreltme suyu miktarı (üç faz olması durumunda) açısından performansı, tam anlamıyla bir önceki işlem sırasında hazırlanan zeytin hamurunun özelliklerine bağlıdır.

Geleneksel malaksasyon sistemiyle, "serbest yağ" üretimi ve yağ damlası boyutuna ilişkin sonuçlar tam anlamıyla meyve olgunluğu, meyve nemi, meyve çeşidi, kırma teknolojisi gibi birçok değişkene bağlıdır. Olive Oil Booster tarafından yapılan zeytin hamuru hazırlığı, yağ damlası boyutları ve geleneksel yönteme göre “serbest yağ” üretimi açısından global olarak geliştirilmiştir. Geleneksel yöntemle karşılaştırıldığında bu gelişme meyve özelliklerinden bağımsız olarak elde edilir.

Bütün bunlar dekantör içindeki separasyon performansının önemli ölçüde iyileştirilmesiyle pirinada kalan yağın azaltılması, verim kapasitesinin artırılması, yağ berraklığının iyileştirilmesi ve kullanıldığında seyreltme suyu miktarının azaltılması gibi açık avantajlarla değiştirildi. Olive Oil Booster'dan sonra Dekantör ile elde edilen iyileştirilmiş yağ berraklığı, yağ saflaştırma için dikey separatörün geliştirilmiş performansı için bir avantajdır. Dekantörden daha az kirlilik ile gelen yağ, dikey santrifüj kapasitesini iyileştirir ve temizleme duruşlarının sayısını azaltır.

Olive Oil Sigma 9 640x360
.

Contact us