Revos konsantrasyon sistemi hakkında Soru-Cevap

S: Bir barda bira konsantresini sulandırırken su kalitesini nasıl garanti edebilirsiniz? 

C: Revos fıçı dağıtım sistemleri, besleme suyu hattına 5- mikron karbon filtre takılmasını gerektirir. Filtre, kokuları ve partikülleri giderir. Birçok yerel su şebekesi için bu arıtma seviyesi yeterlidir. Ancak ana su şebekesindeki su sertliği veya toplam çözünmüş katı madde miktarı yüksekse fıçı dağıtım sistemini beslemek için tezgah altı bir iyon değişim ünitesi ve/veya ters ozmoz su saflaştırma ünitesi montaj hizmeti önerilir. 

 

S: %22+ ABV'de bira ile ilgili ATEX hususları nelerdir? 

CATEX gereksinimleri (Avrupa montaj hizmetleri için geçerlidir) duruma göre analiz edilir. Verilen sıvılar Revos konsantrasyon sisteminde tamamen kapalıdır, konsantrelerin %24 ABV veya daha az olması kaydıyla ATEX anma bileşenleri genelde gerekmez. 

 

S: Dağıtım sistemini 50 Hz'ye dönüştürmek mümkün mü? 

C: Revos fıçı dağıtım sistemini dönüştürmeye gerek yoktur. Hem 50 Hz hem de 60 Hz frekanslarında mevcuttur. 

 

S: Revos işleminde alkol konsantrasyonunu nasıl ölçersiniz? 

C: Bu, hat içi yoğunluk ve kırılma endeksi ölçülerek ve hat içi alkol konsantrasyonunu hesaplamak için bu ölçümlerin tescilli bir modelde birleştirilmesiyle gerçekleştirilir. 

 

S: Konsantrasyon modülü için Yerinde Temizleme (CIP) arasındaki çalışma döngüsü nedir? 

C: Konsantrasyon modülü, her hafta veya iki haftada bir 11,5 pH'ta kostik temizliğe tabi tutulur. Bu işlem yaklaşık dört saat sürer. Membran rejenerasyonu için her gün veya gün aşırı kısa 30 dakikalık sıcak havası alınmış su yıkamaları da kullanılır. 

 

S: Membran değiştirme için tipik zaman dilimi nedir? 

C: Membran değiştirme için önerilen aralık, esas olarak CIP sıklığına bağlı olarak 9 ila 12 aydır. 

 

S: Elde edilen tasarruflarla ilgili tam bir genel bakış sunabilir misiniz? Paylaşabileceğiniz gerçek bir iş gerekçesi var mı? 

C: Şu anda herkese açık olarak paylaşabileceğimiz bir iş gerekçemiz yok. Revos ile konsantrasyon için temsili her şey dahil rakam hl başına yaklaşık 1-2 €'dur (satış yoğunluğunda), daha büyük montaj hizmetlerinde bu maliyet aralığının alt ucu elde edilir. Tasarruflar taşımacılık maliyetleriyle orantılıdır. Örneğin, dökme taşıma için taşımacılık maliyetleri 10 €/hl ise Revos bunu 6,6 €/hl kadar azaltabilir. Fıçı dağıtım uygulamaları için tasarruflar genellikle daha fazladır. Örneğin, konsantre bazlı bir yaklaşım olmaksızın taşımacılık maliyetleri 20 €/hl olabilir; konsantre bazlı bir yaklaşım bu maliyetleri 16 €/hl veya %80 oranında azaltabilir. Dökme taşıma genellikle zaten yüksek yoğunlukta yapıldığından taşıma tasarrufu yüzdesi, fıçı dağıtım uygulamaları için tipik olarak daha yüksektir. 

 

S: Dearomatizasyon slaydında gösterildiği gibi aroma gideriminin %100'den fazla olması nasıl mümkün olabilir? 

C: Aromanın %100'ünden fazlasının giderilmesi mümkün değildir. Sunumda, giderim oranı ölçümlerinde %10 hata payına izin verdik. 

 

S: Farklı karıştırma oranlarıyla oynayarak aynı fıçıdan (ana bira) hemen daha fazla bira markası yaratmak mümkün müdür? 

C: Evet, bu mümkündür ancak gerekli olanın karmaşıklığına bağlı olarak fıçı dağıtım teknolojisinde bazı yazılım yükseltmeleri gerektirebilir. 

 

S: Konsantre ürün, web semineri sırasında slaytta görüldüğü gibi Alfa Laval Astepo kullanılarak fıçılara veya kutu içi torbalara (BIB'ler) doldurulur mu? 

C: Revos fıçı dağıtım sistemi fıçıları veya BIB'leri işleyebilir. 2023'ten itibaren bir Alfa Laval BIB dolum çözümü sunmayı düşünüyoruz. 2021 ve 2020 için bira üreticileri zaten fıçı ve fıçı dolum makinelerine sahip olduğundan odak noktası fıçılarda olacaktır. 

 

S: Ulaşılabilecek maksimum konsantrasyon nedir? İlave bir membran ekleyerek diğer içeceklerde %70'e kadar çıkmak mümkün müdür? 

C: Maksimum konsantrasyon %24'tür. Gelecekte Alfa Laval, daha yüksek konsantrasyonlara ulaşabilen membranlar geliştirebilir. 

 

S: Yani Revos teknolojisi, alkolsüzleştirme veya sert maden suyu gibi uygulamalar için de kullanılabilir mi? 

C: Doğru ancak Alfa Laval alkolsüzleştirme ve sert maden suyu uygulamalarını, standart konsantrasyon teknolojisine ek olarak satar. 

 

S: Bira fabrikası/sert maden suyu üretim tesisi için minimum boyut var mı? 

C: En küçük Revos ünitemiz (Revos pilot ünitesi) yaklaşık 1 hl/saatlik bir verime sahiptir. 

 

S: Revos fıçı sistemi ile ilgili olarak: Su kaynağı gıda sınıfı olduğundan ve harmanlanmış bira harmanlandıktan hemen sonra tüketileceğinden su hattında ultraviyole (UV) arıtma gerekli midir? 

C: UV gerekli değildir ancak raf ömrü testleri, su ve konsantre karışımının aşağı akımında mikrobiyal büyümeyi geciktirebileceğini göstermektedir. UV ışığının Revos fıçı dağıtım teknolojisinin bir parçası olarak dahil edildiğini unutmayın. 

 

S: Sulandırma için ne tür su gereklidir? Demleme tuzlarında kayıp var mı? 

C: Revos, suyu saf biçimde arındırır, bu nedenle sulandırma için ideal su, bira üreticilerinin demleme için kullandığı düşük toplam çözünmüş katı madde değerine sahip sudur. Fermantasyondan sonra mevcut olan demleme tuzları Revos tarafından konsantrede tutulur, bu nedenle burada herhangi bir kayıp olmaz. 

 

S: Revos konsantrasyon sistemlerini çalıştırmak için kaç kişi gereklidir? 

C: Revos konsantrasyon sistemleri tam otomatiktir. 9 ila 12 ay sonra bir kişinin membranları değiştirmesi gerekir. 

 

S: Bir fıçı dağıtım sisteminin montaj hizmeti için hangi araçlar gereklidir? 

C: 5 mikron karbon filtreli su beslemesi, elektrik ve gaz. 

 

S: Aynı fıçı dağıtım sisteminden birden fazla ürün servis edilebilir mi? 

C: Evet. Revos fıçı mahzeni en fazla dört ürün servis edebilir. Revos mobil fıçı en fazla iki ürün servis edebilir.