Böcek proteinli un ve lipitlerin işlenmesi – ıslak işleme

Insect processing flowchart

Sürece genel bakış

Alfa Laval ıslak işleme sistemleri – veriler

Islak işleme prosesindeki ana işleme adımları şunlardır:

 • Hammadde hazırlama 
 • Hammaddenin ısıtılması 
 • Bir santrifüj dekantörde lipitlerin, proteinin ve proteinli suyun ayrılması 
 • Lipitlerin santrifüj separatörde saflaştırılması 
 • Bir buharlaştırma sisteminde proteinli sudan çözünür proteinlerin geri kazanımı  
 • Çözünür ve çözünmeyen proteinlerin bir kurutucuda nihai kurutulması
 • İşleme kapasitesi: 400 kg/s'den itibaren

 • Lipitlerin saflığı:% >99

 • Böcek unu:% <10 yağ ve düşük nem seviyesi 

 • Maksimum işleme sıcaklığı: 95°C (203°F)
 • Bekletme süresi: ≥ 2 dk
 • Gerekli zemin alanı: 260m2 (1-5 t/h)

Protein powder

Hammaddenin hazırlanması ve ısıtılması

Çeşitli böcekler hammadde olarak kullanılabilir, en yaygın olanı siyah asker sineği larvaları, cırcır böcekleri ve un kurtlarıdır. İlk işleme adımı, pompalanabilirliği artırmak ve sonraki ısıtma ve ayırma aşamalarında işlemeyi kolaylaştırmak için hammaddeyi küçük parçalara ayırmaktır. 

Bundan sonra hammadde iki yöntemden biri kullanılarak ısıtılır: 

1.Buhar enjeksiyonu 

Burada buhar, bir DSI ısıtıcısında doğrudan hammaddeye enjekte edilirken, ürün ünite içinde hareket eder ve sürekli olarak karıştırılır.  

Buhar enjeksiyonu, hammaddeyi ısıtmak için etkili bir yöntemdir ve sadece birkaç dakika gerektirir. Isıtma süresinin kısa olması, ürün üzerindeki termal etkiyi en aza indirir ve bu da son ürün kalitesini artırır. Ayrıca, enjekte edilen buhar kirlenmeyi azaltmaya yardımcı olur ve lipitleri larva püresinden temizler, bu da son üründeki lipit içeriğini azaltır. 

2.Dolaylı ısıtma  

Dolaylı ısıtma kullanıldığında, larva püresi buharla doğrudan temas etmeden bir Alfa Laval Contherm kazınmış yüzeyli ısı eşanjöründe ısıtılır. Isıtma sadece birkaç dakika içinde tamamlanır ve ısı eşanjöründeki döner bıçaklar, yüksek termal verimlilik sağlamak için püreyi sürekli olarak karıştırır. Döner bıçaklar ayrıca iç yüzeydeki kirlenmeyi en aza indirmeye yardımcı olur ve böylece hizmet süresini uzatır. 

 

Buhar enjeksiyonunun dolaylı ısıtma ile karşılaştırılması

Buhar enjeksiyonu ve dolaylı ısıtma arasındaki temel fark, dolaylı ısıtma kullanıldığında buharın asla ürünle temas etmemesidir. Buhar enjeksiyonunun kullanılması, buharlaşma aşamasında çıkarılması gereken ekstra su eklenmesi anlamına gelir ve dolaylı ısıtma kullanılırken kaçınılan hem su hem de enerji maliyetlerini arttırır.

İkinci önemli fayda, bir Contherm ünitesinin bir DSI ısıtıcısından daha hijyenik olması ve en katı standartlardaki gereksinimleri karşılamanıza izin vermesidir.

Buhar enjeksiyonunun bir yararı, CAPEX'in daha düşük olması ve lipit fraksiyonunun ayrılmasının daha verimli olmasıdır, bu da lipit veriminin artmasına ve böcek unundaki lipit içeriğinin düşmesine neden olur.

Her iki yöntem de kuru işlemeye kıyasla önemli ölçüde daha yüksek ürün kalitesi sağlar, çünkü ürün daha düşük bir sıcaklığa ısıtılır ve çok daha kısa bir süre ısıya maruz kalır. İhtiyaçlarınıza en uygun yöntemin hangisi olduğu hakkında görüşmek için bizimle iletişime geçin.

Contherm ısı eşanjörleri 

Water drops

Lipitlerin, proteinlerin ve proteinli suyun ayrılması 

 

Isıtmadan sonra, püre bir veya iki santrifüj dekantörde üç fraksiyona ayrılır: 

 • Protein (katılar) 
 • Proteinli su (çözünür proteinli su)

 • Lipitler (sıvı) 

Dekantörün derin bir havuzla çalışmayı sağlayan özel konfigürasyonu sayesinde, bir Alfa Laval'in Foodec dekantöründeki separasyon etkinliği çok yüksektir. Separasyondan sonraki katı madde fraksiyonundaki düşük su içeriği, sonraki kurutma aşamasında enerji tüketimini ve dolayısıyla enerji maliyetini ve ayrıca kurutucu ve kazan için yatırım maliyetini azaltır. Böcek unundaki düşük lipit içeriği, piyasa değerini ve karlılığınızı artırır.

Etkili separasyon aynı zamanda lipit fraksiyonunun dekantörden hemen sonra çok temiz olduğu anlamına gelir, yani çıkış yönündeki santrifüj separatör daha küçük olabilir, bu da daha düşük CAPEX ve OPEX ile sonuçlanır.
Dekanter, hem iç hem de dış kısımların hızlı ve kolay bir şekilde temizlenmesi için tam otomatik bir CIP temizleme sistemi ile donatılabilir.

Foodec dekantörleri

Drops of honey

Böcek lipitlerinin saflaştırılması

Lipit fraksiyonu bir separatörde saflaştırılarak üründen ince katı maddeler ve artık su alınır.

Clara ve AFPX separatörlerimiz böcek lipitlerini en yüksek standartlarda saflaştırabilir ve ayrıca yan ürünlerin değerini artırmak için proteinli sudaki lipit içeriğini azaltabilir. Olağanüstü separasyon performansı sayesinde, işlenmiş lipitler minimum nem içerir, bu da daha yüksek bir piyasa değeri ve uzun raf ömrü sağlar.

Alfa Laval'in separatörleri, hassas ürün kullanımı, mükemmel korozyon direnci, olağanüstü hijyen ve düşük işletme maliyetleri ile karakterize edilir. 

Gıda üretimi için separatörlerimiz hakkında bilgi edinin

Proteinli sudan proteinin geri kazanımı

Proteinli su, suyun uzaklaştırıldığı bir buharlaşma sistemine gönderilir ve çözünür protein konsantre edilir. Toplam protein içeriğinin %10-15'i proteinli suda olduğundan, geri kazanılması genel proses verimini büyük ölçüde etkiler. Çözünür proteinler, katı akıştaki proteinlerden daha iyi sindirilebilirliğe sahiptir, bu nedenle onları geri kazanarak, son ürünün sindirilebilirliği artar.

Proteinli suyun konsantre edilmesi aynı zamanda daha az atık suyun işlenmesi gerektiği anlamına gelir ve ayrılan su geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir, böylece toplam su tüketimi azaltılabilir. Alfa Laval'in AlfaVap ve AlfaFlash plakalı evaporasyon sistemleri, böcek proteinli suyunu konsantre etmek için idealdir. AlfaVap düşük-orta kirlenme içeren prosesler için tasarlanmıştır ve AlfaFlash yüksek kirlliliğe sahip uygulamalar içindir. Bunlar birden fazla yapılandırmada mevcuttur ve şunlar üzerinde çalışabilir:

-Buharlama
- Isı buhar rekompresörü ile buharlama
- Mekanik buhar rekompresörlü elektrik
- Kurutucudan gelen atık ısı, kazanda %100'e kadar tasarruf sağlar

 

Alfa Laval evaporasyon sistemi genellikle verimli bir enerji geri kazanımı için birkaç evaporasyon aşamasından (veya etkilerinden) oluşur, böylece enerji tüketimini en aza indirir.

AlfaVap ve AlfaFlash evaporatörleri, diğer evaporasyon sistemlerinin çoğundan daha konsantre ürün akışlarını işleyebilir, bu da proteinli suyu daha fazla konsantre etmenize ve böylece kurutucu üzerindeki yükü azaltmanıza olanak tanıyarak önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar.

AlfaVap ve AlfaFlash, ister plakalı eşanjörlere ister tüm efektlere kasetler ekleyerek genişletilebilen çok esnek sistemlerdir. Dahası, yüksek termal verimlilik, sistemleri çok kompakt hale getirir ve kurulum maliyetlerini azaltır.

AlfaVap evaporasyonu hakkında bilgi edinin 

Wastewater in beakers

Böcek küspesi işleme sistemleri 

The solids from the decanter and the concentrated stickwater from the evaporator are mixed and dried in the dryer. 

Different drying technologies can be used. Disc dryers, fluidized bed dryers or air dryers are commonly used in this application. 

Using a disc dryer makes it possible to reuse the waste heat in the evaporator, thereby lowering operating costs. However, disc dryers are not food-grade equipment. 

AromaVap evaporator

Böcek küspesi işleme sistemleri

Pilottan tam ölçeğe kadar her boyutta ve her tür böcek için komple ıslak işleme sistemleri sunuyoruz.

Protein işleme uzmanlarımız, protein işleme sistemleri tasarlama ve bunları bileşen, modül ve sistem düzeyinde optimize etme konusunda büyük deneyime sahiptir. Ekipman seçerken veya proses hattınızı tasarlarken değerli görüşler almak için projenizin erken aşamalarında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Hemen kullanmaya başlayın