Biyoyakıt

Gelecek yenilenebilir kaynakların (örneğin, tahıl, tohum ve selüloz gibi) yanı sıra başka sektörlerden yan ürünler veya atıklardan elde edilen etanol, biyodizel ve yakıtlarda yatıyor. Alfa Laval biyoyakıt üretiminin ısıtma ve soğutmadan karıştırma ve ayrıştırma işlemlerine kadar tüm aşamalarında verimliliği maksimize eden ısı değiştiriciler, dekanter santrifüjler, re-bolier ve buharlaştırıcılar sağlamaktadır. Alfa Laval, ayrıca komple prefabrik biyodizel tesisleri de sağlamaktadır.

Biofuels 640x360