Article3 Cat fines banner

Günlük mücadele – Katalizör tanecikleri ve motor yıpranması, 2. Kısım

Katalizör taneciklerini konu aldığımız 1. Bölümde, katalizör tanecikleri probleminin doğasını ve yaklaşan düşük sülfür döneminde ortaya koyacağı, büyümekte olan tehdidi tarif ettik. Şimdi dikkatimizi gemi sahiplerinin ve operatörlerin, gemilerinin güvenliğini sağlamak için yerleşik teknolojileri güncellenmiş bilgi ve uygulamalarla nasıl bir araya getirmesi gerektiğine çeviriyoruz.

Ayırma hakkında temel bilgiler

Yakıt doldurma sırasında, yakıt bir geminin depolama tankına pompalanır ve oradan çökeltme tanklarına (bir seferde 24-48 saatlik çalışmayı desteklemek için yeterli olan) aktarılır. Az miktardaki bazı daha büyük katalizör tanecikleri tankların içinde yer çekiminin etkisiyle çöker; bu motoru korumak için yeterli değildir ve hava şartlarının zorlu olduğu denizlerde kirletici maddeler yakıta girebilir.

Ardından yakıt çökeltme tankından bir separatöre geçiş yapar. Artıcılar olarak da bilinen separatörler katalizör taneciklerini, suyu ve diğer kirletici maddeleri döndürerek yakıtın dışına atar ardından arıtılıp motora pompalanmadan önce servis tankına gönderir. Separatörler tek tek veya paralel şekilde yapılandırılabilir; separatörlerin boyutunun kullanıldıkları motorların gereksinimlerine uygun olması çok önemlidir.

Yakıtın yoğunluğu, viskozitesi, besleme debisi ve sıcaklığı separatörün etkinliğini belirleme konusunda kritik faktörlerdir. Mevcut yakıt seçeneği düşük sülfür çağında değiştiğinden, mürettebatın daha öncesine göre çok daha fazla bilgi sahibi olması gerekecektir.

Akış hakkında

Yakıtın bir separatöre aktığı akış değeri ayırma işleminin verimliliğiyle yakından bağlantılıdır. Basitçe açıklamak gerekirse, akışın azalması verimliliği artırır ve partikülleri çıkarmak için santrifüje daha fazla olanak tanır.

Geleneksel olarak separatör akışı motorun maksimum yakıt tüketiminin %100'üne ayarlanır ve güvenlik marjı eklenir. Ancak gemiler genellikle yavaş seyrettiklerinden nadiren %100 kapasite kullanır. Bu durumda, gemide yakıt temizlemeye ilişkin 51. CIMAC tebliğinde belirtildiği gibi, "mevcut yakıt tüketimiyle ilgili olarak, otomatik akış kontrolü uygulayıp ayırma etkinliğinin artırılması konusunda büyük potansiyel bulunmaktadır." Aslında, akış kontrolü yalnızca separatör etkinliğini artırmakla kalmaz aynı zamanda yakıt ekonomisini de geliştirir.

 

Bilinen bilinmeyenler

Düşük sülfür çağında yakıt ayırma işlemini karmaşık hale getirecek olan, pazara girecek yeni yakıtların henüz az bilinen özellikleri ve yakıtların karıştırılması olacaktır.

Katalizör taneciklerinin 2020 sonrasında üretilen yeni yakıt karışımlarında bulunacağı (yenilenebilir yakıtlar dahil) ve operatörlerin neyle uğraştıklarını bilmeleri için test konusunda titiz olmaları gerektiği bir gerçektir. Kirlenmenin ötesinde, yeni yakıtların kararlılığının ve potansiyel uyumsuzluğunun tortu oluşumunun önlenmesi açısından yakından izlenmesi gerekir; bu durum makine dairesinde ayırma etkinliğinin azaltılması da dahil olmak üzere birçok sorun oluşturabilir.

Uzmanlık gereksinimi

Buna ek olarak, yakıt arıtma konusundaki bilgi ve uzmanlık hiç olmadığı kadar büyük bir gereksinim olacaktır. Bu gereksinim makine dairesinin tasarımına, mürettebatın eğitimine ve servis desteğinin kalitesine etki eder.

Tasarım ve inşa etme

Tasarım aşamasında, gemi sahiplerinin ve operatörlerin yüksek katalizör taneciği koşulları konusunda emtia çözümlerinin ötesini düşünmesi gerekir. Gemi tasarımcıları separatörleri, tek başına üniteler olarak değil düzgün yapılandırılmış çökeltme tankları, akış kontrol mekanizmaları, termal kontroller ve daha fazlası ile tamamlanan sistemin bir parçası olarak düşünmelidir. Bir sistem yaklaşımı, önemli motor koruma kararlarını tersaneye bırakmayı değil tam yakıt hattını belirleme konusunda sorumluluğu almayı hedeflemelidir.

Mürettebat ve eğitim

Yarının mürettebatının hem yakıt deposunda hem de denizde çok sayıda değişkenin üstesinden gelmek için beceriye ve kavrama gücüne sahip olması gerekecektir. Bununla birlikte, yakın zamanda gerçekleşen Lloyd’s List Business Briefing sektörün dünya çapında yetenekli mürettebat eksikliği sorunuyla karşı karşıya olduğunu ortaya koymuştur. ExxonMobil Yakıtlar ve Yağlar küresel pazarlama müdürü Lain White şu açıklamayı yapmıştır: "Gemi sahiplerine motorlarını ve ekipmanlarını yönetme konusunda yardımcı olacak çeşitli teknik programlar yönetiyoruz ve artan şekilde gemilerdeki mühendislik mürettebatının zaten sahip oldukları ekipmanların nasıl çalıştırılacağını anlamadıklarını görüyoruz."

White ayrıca

“Eğitim risk yönetimi stratejinizin çok önemli bir bölümüdür” şeklinde bir açıklama yaptı. “Ekipman için zaten ödeme yaptınız ve bunun nasıl doğru şekilde kullanılacağını da öğrenebilirsiniz”

Test, izleme ve bakım

Bir sistemin tasarımı ve yapısı ne kadar iyi olursa olsun düzenli ve hassas bakım bir zorunluluktur. Başlangıç olarak mürettebat yeni yakıtların özelliklerini ve gerekliliklerini anlamak için hem laboratuvarda hem de mümkün olduğu ölçüde gemide yapılan testlere daha fazla önem verecektir.

Operasyon aşamasında, daha çok yakıt çeşidi ve daha büyük kontaminasyon riski nedeniyle dikkatli izleme yapmak gerekli olacaktır.

Hava koşullarının zorlu olduğu denizlerde çökelmiş olan katalizör taneciği atığı hareketlenip separtörlere zarar verebileceğinden tankların ve separatörlerin düzenli olarak temizlenmesi hayati öneme sahiptir.

Yakıtın kendisiyle ilgili sorunları bilmenin yanı sıra mürettebatın ekipman ve makinelerdeki hasara ilişkin uyarı işaretleri konusunda da tetikte olması gerekecektir. Katalizör tanecikleri (veya diğer sorunlar) durumunda, ciddi bir hasarın gerçekleşmekte olduğunu gösteren temel göstergelerden bazıları düşük basınç, karterde kontaminasyon ve motorun etkinliğindeki düşüştür. Bu belirtilere acil olarak müdahale edilmesi daha fazla hasarın önlenmesine ve maliyetleri azaltmaya yardımcı olabilir.

Gemide mürettebat tarafından kolaylıkla bakımı yapılan ekipman hızlı tepki verilmesine yardımcı olurken sorunlar mürettebatın uzmanlığını aştığında dünyanın herhangi bir yerindeki yetenekli ve bilgili servis teknisyenlere hızla erişim sağlamak çok önemlidir.

Şimdi nereye?

Düşük sülfür çağına doğru yol alırken, yüksek katalizör tanecikli yakıtlardan kaynaklanan risk tüm sektör için bir zorluk teşkil etmektedir. Farkındalığı artırmak için yukarıda belirtilen CIMAC-51 belgesi ve Lloyd's Müşterek Tekne Komitesinin Katalizör Tanecikleri – Rehberlik Notları gibi bir çok iyi çalışma yapılmıştır. Sektördeki haber kaynaklarında sunulan düzenli raporlar da unutulmamalıdır.

Bu sorunda hepimiz aynı gemideyiz. Bu nedenle katalizör tanecikleri hakkında etkin ve açık diyaloğu sürdürmek tüm küresel filonun yararına olacaktır.

Alfa Laval Adaptif Yakıt Hattı El Kitabını İndirin

İncelenen çözümler

 

Denizcilik esasları kataloğu

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Sorularınız ve servis talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçin.

Bizimle iletişime geçin

Denizcilik acil servisi için lütfen arayın: +46 4636 7700.