Alfa Laval - Biyolojik atık su arıtma

Biyolojik atık su arıtma

Bir çok kentsel atık su arıtma çalışması zorluklarla karşı karşıyadır; örn. yeni daha sıkı deşarj kriterlerini karşılama ve yetersiz kapasiteye rağmen genişletme için alanın sınırlı olması ile ilgili sorunlar. Diğerleri yerel toplumun yararı için suyun ıslahı konusunu araştırmaktadırlar. Alfa Laval daha geleneksel yöntemlere alternatif olarak, çeşitli yenilikçi, esnek ve oldukça verimli biyolojik atık su arıtma teknolojileri sunmaktadır.

Biological wastewater treatment 640x360

Atık su arıtma – aynı zamanda kullanılmayan su kaynağı

Biyolojik arıtma için Alfa Laval teknolojileri besin maddelerinin, organik maddelerin, katı, sıvı ve gres yağlarının (FOG) ve diğer istenilmeyen mikro partiküller ve maddelerin çıkarılması için idealdir. Bunlar yüksek verimlilik, esneklik ve küçük kaplama alanı özelliklerine sahip olup tüm adımlar aynı tank içinde gerçekleştirilir.

Giriş suyu debisi ve organik yüklerin değiştiği ve atık su şartlarının sıkı olduğu durumlarda, patentli yüzer dekantörlerimizin bulunduğu Alfa Laval AS-H Ardışık Kesitli  Reaktör (SBR) ikincil biyolojik arıtma için iyi bir seçimdir. Bunu askıdaki katı maddeler 5-10 µm) ve <5 mg/l ve 10-15 m3/h/m2 hızında <10 mg/l BOD su yeniden kullanım kalitesine sahip atık su elde etmek amacıyla üçüncül arıtma için Alfa Laval AS-H Iso-Disc® Cloth Media Filtre ile birleştirebilirsiniz.

Alternatif olarak, hepsi bir arada Alfa Laval Membrane biyoreaktör (MBR) sistemini kurabilir ; bu ikincil ve üçüncül atık su arıtmasını birleştirir ve yeniden kullanıma uygun üstün bir atık su kalitesi (çamurda 0.01 µm ye kadar etkili filteleme) sağlayabilirsiniz. Bu askıdaki katı maddeleri <1 mg/l’ye BOD’u <5 mg/l’ye düşürür ve 5-40 litre/h/m2 filtreleme alanını idare eder. Kompakt membran filtrasyon modüllerine (MFM) sahip yerçekimi tahrikli, pompasız ve enerji verimli tasarım patentli boş levha teknolojimize dayanır. Diğer MBR çözümleri ile karşılaştırıldığında, gelişmiş güvenlik, işlem kolaylığına ek olarak düşük işletim ve bakım maliyetleri sağlar.

Atık su – kullanılmayan bir su kaynağı

Atık suyun değerli bir su kaynağı olabileceği gittikçe daha iyi anlaşılacaktır. Biyoloji olarak arıtılmış şehir ve endüstriyel atık sularının yeniden kullanımını düşünmek için birçok iyi neden vardır: Su kaynaklarının artırılması, yeni su girişinin azaltılması ve atık suların kanalizasyon sistemi üzerindeki yükünün sınırlandırılması.

Yeniden kazanılmış sular birçok uygulamada kullanılabilir; örn. endüstriyel proses suyu, soğutma kuleleri ve yıkama suyu, sebzelerin, üzüm bağlarının ve golf sahalarının yüzeyden sulanması; yaban hayatı yaşam alanı ve akarsu güçlendirme ve  yeraltı sularını zenginleştirme gibi.

Alfa Laval MBR ve Alfa Laval AS-H Iso-Disc filtreleme sistemleri ile arıtılan sular, eğer son parlatma işlemi yani, UV radyasyon, ultrafiltrasyon, nanofiltrasyon, tersine ozmos, aktif soğutma yapılmış ve ozon veya klor eklenmiş ise içme suyu olarak bile kullanılabilir.

Wastewater - an untapped water resource

More and more realise that wastewater can also be a valuable water resource. There are many good reasons to consider reusing biologically treated municipal and industrial wastewater: Increase water resources, reduce intake of new water and limit effluent flow loads to sewers.

Reclaimed water can be used for numerous applications e.g. industrial process water, cooling towers and wash water; surface irrigation of crops, vineyards and golf courses; recreation lakes, wetlands, wildlife habitat and stream augmentation and ground water recharge.

Water treated with Alfa Laval MBR and AS-H Iso-Disc filtration systems can even be used as potable water if a final polishing step e.g. UV radiation, ultrafiltration, nanofiltration, reverse osmosis, active coal, ozone or chlorine is added.