Ürün geri kazanımı

Değerli ürünler normal olarak endüstriyel işlemlerden kaynaklanan atık suların içinde kaybolur ve bunların arıtılması ve bertarafı masraflıdır. Fakat çoğu atık ürünler etkin bir biçimde geri kazanılabilir. Alfa Laval masrafları kara dönüştürmenize yardımcı olabilir. Yeniden kullanabileceğiniz veya satabileceğiniz değerli ürünleri geri kazanmanıza yardımcı olacak çeşitli genel ve sektöre özgü çözümler sunuyoruz.

Steam and water drops

Atıktan değere: Bir masraf merkezini kar merkezine dönüştürün

Çoğalan yönetmelikler giderek daha fazla atık su arıtma işlemi gerektirmektedir. Atık, üretiminizi genişletmenin son sahnesi olabilir, ve etkin atık arıtma ve bertaraf işlemi işletme ruhsatınızı korumanız için çoğu zaman gereklidir. Su ve atığın her m3 ü ve geri kazandığınız her kW çevresel ayak izinizi ve masraflarınızı düşürmeye yönelik bir adımdır.

Peki neden paranın boşa gitmesine izin veriyorsunuz veya geri dönüştürülebilen ve hammadde tasarrufu sağlayabilen ya da gelir getiren atıklardan kurtulmak için çok para ödüyorsunuz? Neden kendi proseslerinizde kullanmak için veya diğer değer zincirlerine satılması için, mümkün olduğu kadar geri dönüşüm yaparak atık miktarını ve bertaraf maliyetlerini azaltmıyorsunuz?

Alfa Laval ayırma, filtrasyon ve termal teknolojilerimize dayalı geniş bir atık geri kazanım çözümleri yelpazesi geliştirmiştir. Örnekler şunları içerir:

  • Alfa Laval separatörler , dekantör  veya membran filtrasyonu kullanılarak, bira üretiminden bira, harcanmış tahıl ve malt geri kazanımı.
  • Dekantör  ve yüksek devirli separatörler kullanarak atık yağ (yağlı atık su yüsek değerli hidrokarbona dönüştürülür) geri kazanımı.
  • Buharlaştırma işleminden faydalanarak etanolden kaynaklanan kullanılmış boya geri kazanımı
  • Alfa Laval AS-H plakalı presler alkol veya şeker gibi ürünleri geri kazanmak için kullanılabilir.

Atık su – kullanılmayan bir su kaynağı

Atık suyun değerli bir su kaynağı olabileceği gittikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Biyolojik olarak arıtılmış şehir ve endüstriyel atık sularının yeniden kullanımını düşünmek için birçok iyi neden vardır: Su kaynaklarının artırılması, yeni su girişinin azaltılması ve atık suların kanalizasyon sistemi üzerindeki yükünün sınırlandırılması.

Yeniden kazanılmış sular birçok uygulamada kullanılabilir; örn. endüstriyel proses suyu, soğutma kuleleri ve yıkama suyu, sebzelerin, üzüm bağlarının ve golf sahalarının yüzeyden sulanması; yaban hayatı yaşam alanı ve akarsu güçlendirme ve  yeraltı sularını zenginleştirme gibi.

Alfa Laval MBR ve Alfa Laval AS-H Iso-Disc filtreleme sistemleri ile arıtılan sular, eğer son parlatma işlemi yani, UV radyasyon, ultrafiltrasyon, nanofiltrasyon, tersine ozmos, aktif soğutma yapılmış ve ozon veya klor eklenmiş ise içme suyu olarak bile kullanılabilir.

Atıkları değere dönüştürün

Yerinde su ve atık arıtmadan ne kazanabileceğinizi görün ve tasarrufunuzu hesaplayın
Turn waste into value with Alfa Laval solutions

Wastewater - an untapped water resource

More and more realise that wastewater can also be a valuable water resource. There are many good reasons to consider reusing biologically treated municipal and industrial wastewater: Increase water resources, reduce intake of new water and limit effluent flow loads to sewers.

Reclaimed water can be used for numerous applications e.g. industrial process water, cooling towers and wash water; surface irrigation of crops, vineyards and golf courses; recreational lakes, wetlands, wildlife habitat and stream augmentation and ground water recharge.

Water treated with Alfa Laval MBR and Alfa Laval AS-H Iso-Disc filtration systems can even reach potable water quality if a final polishing step combining e.g. UV radiation, ultrafiltration, nanofiltration, reverse osmosis, active coal, ozone or chlorine is added.