Üçüncül arıtma

Çoğu zaman yakındaki bir alıcıya (deniz, göl, vs) boşaltmak için yeterli kalitede bir atık su elde etmek için, endüstriyel ve şehir atık sularının arıtılmasından sonra üçüncül arıtmanın bazı formları gerekli gereklidir. Ve eğer atık su tekrar kullanılacaksa bu bir zorunluluktur. Alfa Laval sıkı deşarj kriterlerine karşılamak ve suyun yeniden kullanılmasını sağlamak için yeterince temiz bir atık su üreten iki çeşit üçüncül arıtma sunmaktadır.

Tertiary treatment 640x360

Alfa Laval’in şehir atık suları ve endüstriyel atık sular için üçüncül arıtma sistemlerinin her ikisi de filtrelemeye dayanır ve düşük atık su limitleri için idealdir. Bunlar çok kompakt, oldukça etkili ve atık suları güvenli bir şekilde deşarj edilebilen veya yeniden kullanılabilen temiz su haline getirir.

  • Dıştan içe filtrasyonlu, yerçekimi tahrikli sürekli çalışan Alfa Laval AS-H Iso-Disc Cloth Media filtre tortu şeklindeki katı maddeleri giderir; yani <5 mg/l askıdaki katı madde ve <10mg/ml BOD olan atık sudan, yeniden kullanım için uygun, yüksek atık su kalitesine (5-10 µm’ye kadar) getirir. 10-15 m3/h/m2 lik bir filtrasyon alanını yönetir ve geleneksel tuz filtreleri için esnek,  yüksek kapasiteli ve maliyeti uygun bir alternatiftir.
  • Şehir atık suları ve endüstriyel atık suların ikincil ve üçüncül atık su arıtmasını birleştiren hepsi bir arada Alfa Laval Membrane biyoreaktör (MBR) sistemi çamurda 0.01 µm ye kadar etkili bir filtreleme üstün bir atık su kalitesi sağlar. Bu askıdaki katı maddeleri <1 mg/l’ye BOD’u <5 mg/l’ye düşürür ve 5-40 litre/h/m2 filtreleme alanını kullanabilir. Kompakt mebran filtrasyon modüllerine (MFM) sahip yerçekimi tahrikli, pompasız ve enerji verimli tasarım patentli boş levha teknolojimize dayanır. Diğer MBR çözümleri ile karşılaştırıldığında, gelişmiş güvenlik, işlem kolaylığına ek olarak düşük işletim ve bakım maliyetleri sağlar.

Atıksu – kullanılmayan bir su kaynağı

Atık suyun değerli bir su kaynağı olabileceği gittikçe daha iyi anlaşılacaktır. Biyoloji olarak arıtılmış şehir ve endüstriyel atık sularının yeniden kullanımını düşünmek için bir çok iyi neden vardır: Su kaynaklarının artırılması, yeni su girişinin azaltılması ve atık suların kanalizasyon sistemi üzerindeki yükünün sınırlandırılması.

Yeniden kazanılmış sular bir çok uygulamada kullanılabilir; örn. endüstriyel proses suyu, soğutma kuleleri ve yıkama suyu, sebzelerin, üzüm bağlarının ve golf sahalarının yüzeyden sulanması; yaban hayatı yaşam alanı ve akarsu güçlendirme ve  yeraltı sularını zenginleştirme gibi.

Alfa Laval MBR ve Alfa Laval AS-H Iso-Disc filtreleme sistemleri ile arıtılan sular, eğer son parlatma işlemi yani, UV radyasyon, ultrafiltrasyon, nanofiltrasyon, tersine ozmos, aktif soğutma yapılmış ve ozon veya klor atılmışsa içme suyu olarak dahi kullanılabilir.  

Wastewater - an untapped water resource

More and more realise that wastewater can also be a valuable water resource. There are many good reasons to consider reusing biologically treated municipal and industrial wastewater: Increase water resources, reduce intake of new water and limit effluent flow loads to sewers.

Reclaimed water can be used for numerous applications e.g. industrial process water, cooling towers and wash water; surface irrigation of crops, vineyards and golf courses; recreational lakes, wetlands, wildlife habitat and stream augmentation and ground water recharge.

Water treated with Alfa Laval MBR and Alfa Laval AS-H Iso-Disc filtration systems can even reach potable water quality if a final polishing step combining e.g. UV radiation, ultrafiltration, nanofiltration, reverse osmosis, active coal, ozone or chlorine is added.