Endüstriyel su arıtımı

Endüstriyel atık sular sanayinin türüne ve yerel alışkanlıklara bağlı olarak özellikleri bakımından önemli ölçüde değişmektedir. Çoğu durumda, bunlar belediye atık su arıtma tesisleri tarafından kabul edilmemekte, bu nedenle ön-arıtma veya komple yerinde arıtma gerekmektedir. Alfa Laval deşarj için temiz atıksu üreten veya suyun yeniden kullanımı için daha fazla arıtma sağlayan çeşitli kompakt, işletilmesi kolay atık su arıtma teknolojileri sunmaktadır.

industry 640x360

Yerinde endüstriyel atık su arıtma – aynı zamanda kullanılmayan su kaynağı

Endüstriyel atıksuların biyolojik olarak arıtılması için Alfa Laval teknolojileri besin maddelerinin, organik maddelerin, katı, sıvı ve gres yağlarının (FOG) ve diğer istenilmeyen maddelerle mikro partiküllerin bertarafı  için idealdir. Bunlar tüm adımların aynı tankta olması sayesinde yüksek verimlilik, esneklik ve küçük kaplama alanı özelliklerine sahiptir.

Giriş suyu debisi ve organik yüklerin değiştiği ve atık su şartlarının zor olduğu durumlarda, patentli yüzer dekanterimizin  bulunduğu Alfa Laval AS-H Ardışık Kesitli  Reaktör (SBR) ikincil biyolojik arıtma için iyi bir seçimdir. Bunu askıdaki katı maddeler 5-10 µm) ve <5 mg/l ve 10-15 m3/h/m2 hızında <10 mg/l BOD su yeniden kullanım kalitesine sahip atık su elde etmek amacıyla  üçüncül arıtma için Alfa Laval AS-H Iso-Disc® Cloth Media Filtre ile birleştirebilirsiniz.

Alternatif olarak, hepsi bir arada Alfa Laval Membrane biyoreaktör (MBR) sistemini kurup; bu ikincil ve üçüncül atık su arıtmasını birleştirip ve yeniden kullanıma uygun üstün bir atık su kalitesi (çamurda 0.01 µm ye kadar etkili filtreleme) sağlar. Bu askıdaki katı maddeleri <1 mg/l’ye BOD’u <5 mg/l’ye düşürür ve 5-40 litre/h/m2 filtreleme alanını kullanır . Kompakt membran filtrasyon modüllerine (MFM) sahip yerçekimi tahrikli, pompasız ve enerji verimli tasarım patentli boş levha teknolojimize dayanır. Diğer MBR çözümleri ile karşılaştırıldığında, gelişmiş güvenlik, işlem kolaylığına ek olarak düşük işletim ve bakım maliyetleri sağlar.

Ayrıca Alfa Laval AlfaVap ve WideGap sistemleri  Petrokimya ürünleri, kimyasallar, eczacılık ürünleri, anaerobik atık su buharlaşması ve  tuzlu atık suların kristalleştirilmesi gibi bazı atık endüstriyel atıksular için iyi bir çözümdür.

Atıkları değere dönüştürün

Yerinde su ve atık arıtmadan ne kazanabileceğinizi görün ve tasarrufunuzu hesaplayın
Turn waste into value with Alfa Laval solutions

Wastewater - an untapped water resource

More and more realise that wastewater can also be a valuable water resource. There are many good reasons to consider reusing biologically treated municipal and industrial wastewater: Increase water resources, reduce intake of new water and limit effluent flow loads to sewers.

Reclaimed water can be used for numerous applications e.g. industrial process water, cooling towers and wash water; surface irrigation of crops, vineyards and golf courses; recreation lakes, wetlands, wildlife habitat and stream augmentation and ground water recharge.

Water treated with Alfa Laval MBR and AS-H Iso-Disc filtration systems can even be used as potable water if a final polishing step e.g. UV radiation, ultrafiltration, nanofiltration, reverse osmosis, active coal, ozone or chlorine is added.