Şeker Üretimi

Şeker üretimi ve rafine edilmesinde, ilk meyve suyundan (şerbet ve şeker şurubundan) nihai şeker tortusuna kadar, farklı akışkanlara ve bu akışkanlardan dışarıya sürekli ısı transferi yapılması söz konusudur. Şeker üretiminin finansal açıdan uygulanabilirliği enerji maliyetlerine bağlıdır. Alfa Laval WideGap plakalı ısı eşanjörlerinin ve plakalı buharlaştırıcılarının termal verimliliği şeker üreticilerinin ürün kalitesini artırmalarına ve işletme ve enerji maliyetlerini en aza indirmelerine yard

Sugar production 640 x 360

Proses bilgisi

Alfa Laval şeker endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılama ve tüm yönleriyle ısı transferi ve geri kazanım konusunda 40 yılı aşkın bir tecrübeye sahiptir.

Gelişmiş ısı eşanjörleri ve süreç bilgisi

Alfa Laval plakalı ısı eşanjörlerinin kurulması şeker üretim tesisinizde enerji tüketimini azaltmak için oldukça etkili bir yoldur. Lif ihtiva eden şeker şurupları için WideGap plakalı ısı eşanjörleri, berraklaştırılmış şuruplar, yeniden eritilmiş şuruplar,melas ve şeker tortuları için standart plakalı ısı eşanjörleri, AlfaVap buharlaştırıcılar ve AlfaCond kondenserler dahil olmak üzere bir çok ısıtma ve soğutma işlemleri için cihazlarımız mevcuttur.

Şeker uygulamalarında kullanılan Alfa Laval plakalı ısı eşanjörleri kabuk-ve-tüp ünitelerinden çok daha küçük olmasına rağmen, bunların termal verimliliği %200-300 daha fazladır. Bu nedenle finansal faydaları her kampanya döneminden bir sonraki kampanya dönemine katlanır.

Enerji tasarruflu dekanter santrifüjler ve loblu pompalar şeker endüstrine sunduğumuz diğer ekimanlar arasında yer alır.