Alfa Laval - Nihai formülasyon üretimi

Nihai formülasyon üretimi

Güvenilirlik, tutarlılık ve mevzuata uygunluk, etkili tıbbi ürünlerin formüle edilmesi ve sunulması için çok önemlidir. Alfa Laval, tıbbi ürünlerin üretimi konusunda derin bilgi birikimi ile nihai formülasyon üretiminin sıkı gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış geniş hijyenik ekipman grubuna yatırım yapmaktadır.

Final formulation 640x360

Maksimum hijyeni maksimum verimlilikle birleştirin

 • İlgili tüm standartlara ve cGMP'ye uygunluk
 • Ürün özelliklerini, kalitesini ve bitmiş ürünün bütünlüğünü koruma
 • Parti içi ve partiden partiye tutarlılık sağlama
 • Devreye alma, kalifikasyon, temizleme ve servis kolaylığı
 • Enerji ve su tüketimini azaltırken çalışma süresini ve üretim verimini artırma

Tıbbi ürünlerin üretimi, özellike nihai formülasyon aşamasında, daha verimli ve uygun maliyetli süreçler geliştirmekten ürün stabilitesini ve etkinliğini korumaya kadar, her alanda, çok zorlayıcıdır. Sağlam formülasyonlar elde edebilmek için, gerek likit formülasyonlar, gerek katı dozaj formları ya da tek dozlu ve çok dozlu formlarda, ilacın güvenliğini, kimliğini, etkisini, kalitesini ve saflığını korurken stabiliteyi arttıran işlemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Alfa Laval, kritik prosesler için ölçme, pompalama, separasyon, yönlendirme, ısıtma, soğutma, çalkalama veya karıştırma, otomasyon, kontrol ve temizleme çözümlerini kapsayan, geniş ürün grubuna sahiptir. Tüm ürün bileşenleri, İyi Belge Uygulamasına (Good Documentation Practice - GDP) dayalı farmasötik belge paketleri ile birlikte temin edilmektedir.

Nihai formülasyon üretimi

İlaç üretimi – daha etkin ve uygun maliyetli süreçlerin geliştirilmesinden ürün stabilitesinin ve verimliliğinin korunmasına kadar – nihai formülasyon sırasında özellikle zorlu ve mücadele gerektiren bir süreç haline gelmektedir. Sağlam formüller elde edebilmek için gerek likit formüllerde, katı dozaj formlarında ya da tek doz ve çoklu doz formlarında ilacın güvenilirliğini, kimliğini, dozajını, kalitesini ve saflığını korurken, stabiliteyi arttıran süreçlere ihtiyaç duyulmaktadır. Alfa Laval, ilaç üreticilerinin bilgili bir iş ortağı olarak, kapsamlı hijyenik ekipman modellerine sahiptir. Kritik süreçlere yönelik ölçüm, pompalama, ayırma, bölme, ısıtma, soğutma, çalkalama, karıştırma, otomasyon, kontrol ve temizlik aşamalarında, Alfa Laval kimyasal API’lerin üretiminin desteklenmesinde gerekli bütün kapasiteye sahiptir. Ayrıca, bütün ürünler, İyi Belge Uygulamasına (GDP) dayanan kapsamlı belge paketleriyle birlikte temin edilmektedir. Alfa Laval UltraPure pompaları, vanaları, tank ekipmanları ve ısı eşanjörleri için, bütün ürün temas parçalarının izlenebilirliğini sağlayan Alfa Laval Q-doc paketini sunuyoruz. 

Neden Alfa Laval’ı seçmelisiniz?

 • Çalışma süresini ve üretim verimliliğini arttırırsınız.
 • İşletmeye alma, kalifikasyon, temizlik ve servis süreçlerini kolaylaştırırsınız.
 • İlgili bütün standartlara ve cGMP kurallarına uygunluk sağlarsınız.
 • Seriler arası uyumluluk elde edersiniz.
 • Ürün karakteristiklerini ve kalitesini korursunuz.
 • Mamul ürünlerin bütünlüğünü korursunuz.
 • Maksimum hijyenle maksimum verimlilik elde edersiniz.
 • Enerji ve su tüketimini azaltırsınız. 

360° Hizmet PortföyüAlfa Laval hijyenik ekipmanları, performansı artırmak için Alfa Laval 360° Hizmet Portföyü tarafından desteklenmektedir.  Bize Ulaşın

Broşür: İşletmeniz için sağlıklı bir enjeksiyon

Brochure: Expect more - Alfa Laval Pharma-line and Pharma-X