separation technology hero3

Santrifüj separatör nasıl çalışır

Separasyon teknolojileri gıda, içecek ve ilaçtan denizcilik ve enerjiden su ve atık arıtmaya kadar geniş bir endüstri grubu için gereklidir. Sıvıları sıvıdan, katıları sıvılardan ayırmak daha temiz maddelere, değerli yan ürünlere ve daha az atık hacmine dönüştürmek amacıyla çeşitli teknolojiler kullanılmaktadır. Örneğin gıda endüstrisinde zeytinyağı zeytin hamurundan ayrılır.İlaç endüstrisinde, hücre kültürü berraklaştırma için separatörler kullanılır. Denizcilik endüstrisinde, yakıt işleme ve yakıt temizleme, gemi motorlarını korumak için akaryakıttaki kirliliği gidererek daha verimli çalışmalarını sağlar. Enerji endüstrisinde, biyodizel ve biyoyakıtlar, yenilenebilir bitki bazlı kaynaklardan çıkarılabilir. Bu bölümde, çeşitli santrifüj separatörlerin nasıl çalıştığını ve sıvıyı sıvıdan ve katıları sıvılardan ayırmak için hangi teknolojilerin kullanıldığını öğreneceksiniz.

Farklı Separasyon Teknolojileri

Sıvı fazları ve katıları sıvılardan ayırmanın çeşitli yolları vardır. En yaygın iki teknoloji, santrifüjlü separasyon ve filtrasyondur. Dekantörler ve disk yığını separatörler (ayrıca santrifüj olarak adlandırılır) santrifüjlü separatörlerdir. Birçok proseste gerekli separasyon sonucunu elde etmek için prosesin farklı aşamalarında hem dekantörler, diskler yığını separatörler hem de filtreler kullanılır - hatta seri halinde kullanılır.

Dekantör santrifüjler

Dekantör santrifüjleri, büyük parçacıkları yüksek konsantrasyonda katı içeren sulu çamurlardan ya da sıvılardan ayırmanın yanı sıra farklı yoğunluklarda iki sıvı fazı santrifüj kuvveti ile ayırır.

how it works decanter centrifuges

Disk yığını santrifüjler

Disk yığını santrifüjleri, daha düşük katı konsantrasyonlu ve göreceli olarak küçük parçacık boyutlarına sahip sıvıları ayırmak için santrifüj kuvveti kullanır. Katı fazları olduğu gibi iki sıvı fazı da ayırmak için oldukça uygundur.

how it works discstack centrifuges

Membran Filtreler

Membran filtreler sıklıkla düşük katı konsantrasyonlarını ele alır ve en küçük parçacıkları tutar. Membran filtreler katı içeriğin % 5 ya da daha az olduğu sıvılarda genellikle 1 mikron boyutuna kadar olan parçacıkları ayırır.

how it works membrane filters

Disk yığını santrifüj nasıl çalışır

Yukarıda belirtildiği gibi çeşitli türlerde ayırma teknolojileri mevcuttur. Bir disk yığını separatör/santrifüj içeren separasyon teknolojisi çeşitli katı ve sıvı fazların yoğunluk farkına bağlı olarak birbirinden uzaklaştırıldığı santrifüjleme için kullanılır.

how it works how disc stack works

Katıları ele alan separatör tasarımları

Bir disk yığını separatör, son derece yüksek santrifüj kuvveti kullanarak katıları ve bir ya da iki sıvı fazı birbirinden ayırır. Döner çanağın oluşturduğu merkezcil kuvvet, katıları çanağın dış yüzeyine doğru iterken daha az yoğun sıvı fazlar ise eşmerkezli iç tabakalar oluşturur. Separasyon işlemi, ayrıştırılan katıların miktarına bağlı olarak kesintili ya da sürekli olabilir.

HiW separator designs illustration

Farklı separasyon görevleri için tasarımlar

Genel anlamda, separasyon türüne bağlı olarak üç tür separatör vardır: Klarifikatör, Pürifikatör ve Konsantratör.

Klarifikatör

Klarifikatör proses sıvılarından partiküller, tortular, yağ, doğal organik madde ve boya gibi katı maddeleri uzaklaştıran, katı - sıvı separasyonu için bir santrifüj separatorüdür. Bunu yaparken proses sıvısı berraklaşır.

HiW clarifier illustration

Pürifikatör

Pürifikatör, farklı yoğunluktaki iki sıvı ve bir katıyı, örneğin su, yağ ve ince tozlar gibi, birbirinden ayıran sıvı-sıvı-katı separasyonu için bir santrifüj separatörüdur. Pürifikatör kullanıldığında temizlenmesi amaçlanan büyük kısım tipik olarak hafif sıvı fazdır.

HiW purifier illustration

Konsantratör

Alfa Laval konsantratör, bir katı faz ve farklı yoğunluklardaki iki sıvı faz olmak üzere üç ayrı fazı ayırmak ve en yoğun/en ağır sıvı fazı temizlemek için tasarlanmış bir santrifüj separatörüdür.

HiW concentrator illustration

Separatör Bileşenleri

Bir Alfa Laval separatör bir dizi kanıtlanmış işlevler ve yüksek kaliteli bileşenlerden oluşur. Her biri hakkında daha fazla bilgi edinmek için etkin noktalara tıklayınız.

HiW hotspot separator

Yeniliklerimizi keşfedin

Separasyon teknolojisindeki yeniliklerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Aşağıdaki bağlantıya tıklayın. Alfa Laval, ilk disk yığın separatörü icat etti ve yüzyılı aşkın süredir santrifüj teknolojisinin geliştirilmesine öncülük etti. Yol boyunca edindiğimiz uzmanlığı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Separasyon alanındaki gelişmeler ve Alfa Laval'ın teknolojide devrim yaratmaya devam etmek için attığı adımlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için Separatör Yenilikçisi bilgi tabanımızı ziyaret edin.

Separator Innovator 640x360