Alfa Laval - ALDRUM G3

ALDRUM G3

Alfa Laval ALDRUM G3 tortu kalınlaştırmada yeni bir standart belirliyor. Gelişmiş tasarımı proses performansını iyileştirirken işletme maliyetlerini en aza indirir.

Aldrum G3 640x360

Kolay performans

  • Çevreye etkisi değişmeden daha fazla kapasite
  • Düşük işletme maliyeti sağlayan düşük polimer tüketimi
  • Gerekmesi durumunda dış mekana montaj
  • Temiz, kokusuz bir çalışma ortamı için kapalı tasarım
  • İçme suyu, nihai atık su veya arıtılmış filtrat kullanan yerinde temizlik sistemiyle basit bakım

Alfa Laval ALDRUM G3 daha yüksek biyogaz üretimi veya daha düşük maliyetli su atımı ile süreçleri optimize etmek için orta ila büyük kapasiteli tortu kalınlaştırma için idealdir. Floküle etmek ve kalınlaştırmak için geleneksel olarak sıvı polimere ihtiyaç duyan zor tortular, daha ucuz bir toz polimer kullanılarak işlenebilir ve bu da işletme maliyetlerinizi azaltır. Taşıyıcı tasarımı verimliliği, kapak anahtarı ve çarpma korumalı kapak ise güvenliği artırır. ALDRUM G3, 15-180 m3/s arasında kapasiteye sahiptir.

İşleyişi

ALDRUM kalınlaştırıcı, yavaş dönen tambur filtreli polielektrolitle işlem görmüş tortunun (püskürtülen çamur) taşınması prensibine dayanır. Su fazı filtre bezinden geçerken tortu tamburun içinde kalır.

Besleme oranını, polimer türünü ve dozlamayı, tambur hızını ve püskürtme aralığını değiştirerek en etkin kalınlaştırmayı elde edebilirsiniz. Bir flokülasyon reaktörü ve/veya gerçek tambur kalınlaştırıcının yukarı yönünde karıştırma vanası monte ederek en uygun maliyetli flokülasyon ve polimer dozunu elde edersiniz. Yeni uygulamalar için farklı filtre bezleri bulunmaktadır.

Yardımcı ekipman çeşitlerimizi keşfedin

  • Karışım vanası: Polimer tüketimini azaltan polimer ve çamurun iyice karışmasını sağlar. Doğrudan tambur kalınlaştırıcı girişine veya flokülasyon reaktöründen önce takılabilir
  • Flokülasyon reaktörü: Büyük ve güçlü yığınların oluşturulmasını başlatan basit açık reaktör. Doğrudan tambur kalınlaştırıcı girişine takılabilir
  • Tortu hunisi: Kalınlaşan tortuyu kontrollü ve etkili bir şekilde tortu pompasına yönlendirir
  • Temel kontrol paneli: Flokülasyon reaktöründeki (takılıysa) seviyenin kontrolü de dahil olmak üzere tambur kalınlaştırıcının kolay kontrolü için
  • Gelişmiş kontrol paneli: Hepsi bir arada kontrol çözümü. Bitkinin besleme pompası, tortu pompası ve polimer pompasının yanı sıra tambur kalınlaştırıcısının, flokülasyon reaktöründeki seviyenin ve tortu hunisinin kontrolü