HVO pretreatment systems

Suyla işlenmiş bitkisel yağa (HVO) yönelik artan talep, doğruluğu kanıtlanmış, güvenilir proseslere ihtiyaç duyar. Yenilenebilir yakıt üreticileri, geri dönüştürülmüş hayvansal yağlar ve kullanılmış yemeklik yağlar dahil olmak üzere çok çeşitli katı ve sıvı yağlardan yenilenebilir dizel ve sürdürülebilir havacılık yakıtları üretmek için kapsamlı Alfa Laval HVO ön işleme sistemlerini güvenle kullanabilir.

Hydrotreated vegetable oil(HVO)

Suyla işlenmiş bitkisel yağ biyoyakıtlarının kalitesini ve verimini artırın

  • Yüksek hacimli birden fazla hammaddenin kesintisiz olarak işlenmesi için esnek, otomatik ön işleme sistemleri
  • Yüksek kalite ön işlem görmüş katı ve sıvı yağlarda yüksek verim
  • Yemeklik yağ ve petrol rafinasyon endüstrileri için enerji verimliliği ve proses kontrolü alanında engin deneyim
  • Atık su arıtma ve su geri dönüşümü için lider teknolojiler
  • Yerel ekipler sunan küresel servis ağı

Yüksek kaliteli biyoyakıt üretmek teknik bilgi ve ustalık gerektirir. Alfa Laval, yemeklik yağ ve petrol rafinasyonu ön işleme sistemlerindeki kapsamlı deneyimiyle, suyla işlenmiş sıvı ve katı yağları yenilenebilir yakıtlara dönüştürme konusunda derin bir bilgi birikimine sahiptir.

Alfa Laval, düşük karbonlu yakıtlara yönelik harmanlama şartnamelerine ve çevre mevzuatına uyum sağlanması için, suyla işlenmiş bitkisel yağ ön işleme sistemlerini optimize etmeye yardımcı olur, hidro-işlem katalizörünün ömrünü HVO lisansörlerine ve rafinerilerin çalışma döngü sürelerine uyacak şekilde uzatır. Hammadde türü veya kalitesi ne olursa olsun, Alfa Laval suyla işlenmiş bitkisel yağ ön işleme sistemleri fosfor, eser metal, klorür, polietilen ve saflığı bozan diğer maddelerin içeriğini azaltabilir veya koşullandırma, gum giderme, adsorpsiyon ve asitlik giderme (gerekirse) yoluyla asiditeyi düzenleyebilir.

Alfa Laval'ın kalitesi kanıtlanmış yemeklik yağ ve petrol rafinasyonu teknolojilerine dayanan, suyla işlenmiş güvenilir bitkisel yağ ön işleme sistemleri, bağımsız HVO üretimi tesislerini ve HVO üretim tesislerine dönüştürülen petrol rafinerilerini optimize eder. Bunların tümü, yerel ekipler sunan küresel servis ağımız tarafından desteklenmektedir.

 

Nasıl çalışır

Fiziksel rafinasyon prosesi veya kimyasal rafinasyon prosesi

Alfa Laval biyoyakıt ön işleme sistemleri, fiziksel ve kimyasal rafinasyon proseslerini içerir. HVO için tercih edilen proses, özel gum giderme ve/veya enzimatik gum giderme, adsorpsiyon ve/veya asitlik giderme (gerekirse) işlemlerini içeren fiziksel rafinasyon prosesidir. Kimyasal rafinasyon prosesi esas olarak Alfa Laval'ın geniş deneyime sahip olduğu geleneksel biyodizelin (yağ asidi metil ester) ön işleminde kullanılır.

Fosfor ve eser metallerden arındırma

Fosfor ve eser metallerden arındırmak için, katı ve sıvı yağların (iç yağı, soya, kolza tohumu, mısır yağı vb.) yanı sıra geri dönüştürülmüş hayvansal yağ ve kullanılmış yemeklik yağlar, asit muamelesiyle (sitrik veya fosforik asit) gum giderme işlemine ve ağartma toprağı ya da benzeri Alfa Laval yüksek hızlı separatörler ve plakalı ısı değiştiriciler kullanılarak yıkama ile adsorpsiyon işlemine tabi tutulur.

Klorürden arındırma

Klorürler (varsa), prosesin başında suyla yıkanarak ve prosesin devamında Alfa Laval yüksek hızlı separatörler ve plakalı ısı değiştiriciler kullanılarak arıtılır.

Polietilenden arındırma

Örneğin bazı kalitelerdeki iç yağlarında bulunabilen polietilen, kristalleştirme ve filtreleme yoluyla arıtılabilir.

Yağ asidinden arındırma

Bazı durumlarda, HVO bölümünde metalurjiye bağlı korozyon riskini ortadan kaldırmak için yağ asidi içeriği sınırlandırılmalıdır. Bu, gerekiyorsa harmanlanmış bir hammade işlenerek ve Alfa Laval Aalborg Yüksek Basınçlı Doğal Sirkülasyon kazanı, kaynaklı ve contalı plakalı ısı değiştiriciler ve Alfa Laval (stripping column) sıyırma kolonu kullanılarak yağın vakum koşullarında buharla işlenmesiyle gerçekleştirilebilir.

Ön işleme sistemlerinde kullanılan temel bileşenler