Alfa Laval - Intelligent Whirlpool System

Intelligent Whirlpool System

Akıllı Girdap Sistemi (IWS) ile girdaptan malt geri kazanımıyla bira prosesi verimini yükseltirken enerji ve su tüketimini azaltarak malt kalitesini koruyun veya artırın.

El sistema inteligente de whirlpool (IWS) de Alfa Laval para la fabricación de cervezas artesanales

Hızlı ve esnek Girdap Sistemi

  • Girdap kayıplarını maksimum %0,1'e düşürün
  • Böylece, bira üretim tesislerinde bira prosesi verimini %1-3 oranında ve katı maddelerin yoğun kullanıldığı bağımsız bira üretiminde çok daha yüksek oranda artırın.
  • VL tarafından sağlanan teknik değerlendirme raporuna göre %10-20 daha kısa girdap işlem süresiyle malt kalitesi parametrelerini koruyun veya artırın.
  • %100 işlem izlenebilirliğini koruyun (geri kazanılan malt aynı karışıma konur)
  • Çökelti atığını hayvan yemi gibi yararlı yan ürünlere dönüştürün

Alfa Laval Akıllı Girdap Sistemi (IWS), benzersiz verimlilik sağlamak üzere Foodec dekantör santrifüjlerle birlikte çalışır. Malt kalitesini geliştirerek daha kısa girdap süresi sunar ve çalışma hızını artırır. IWS, dekantördeki katı madde kalıntılarını ayırarak daha yüksek şerbetçiotu kullanımı sağlar. Malt soğutucudaki kirlenme ve tıkanmayı en aza indirir ve fermantasyondaki çökelti miktarını azaltır. IWS, 50 hl'den (43 bbl) daha büyük boyuttaki bira proseslerine uygundur. Kademeli ekipman boyutuna sahip tam otomatik kompakt modüler dekantör çözümünden oluşan optimize edilmiş Alfa Laval IWS tedarik kapsamı, hızlı ve kolay kurulum ve kullanımın yanı sıra optimum müşteri yatırım maliyeti sağlar.

.

İşleyişi

Alfa Laval, Alfa Laval Akıllı Girdap Sistemini (IWS) sunarak mevcut girdaba dekantör döngüsünü ekliyor. Dekantör döngüsü girdap işlemiyle paralel şekilde çalışır. Girdap işlemi değişmez. Girdabın tüm çökeltiyi ve şerbetçiotu tanelerini etkin şekilde aşağıda tutması gerekir. Girdap işlemi sırasında girdapta bulunan tanelerin tümünün giderilmesi için dekantör döngüsü eklenmiştir.

Girdabın alt kısmında konide bulunan taneler Alfa Laval Foodec dekantöre pompalanır. Dekantör temiz maltı çökelti tanelerinden ayırır. Temiz malt girdaba geri döner veya girdap tamamen boşalmadan aşağı akımla malt soğutucu hattına gider. Dekantörden etkin şekilde ayrılan taneli çökelti ve şerbetçiotu işlemden çıkarılır. Bunlar atık hububatlara taşınır ve birlikte hayvan yemi olarak satılır.

Dekantör döngüsü olmaksızın geleneksel girdapla kıyaslandığında:

  • Girdap tamamen boşaltılmadan tüm taneler girdaptan dekantöre pompalandığından, girdabın altında tane kalmaz. Girdap tanelerden arındırılır. İşlemden sonra çökelti tanelerini ilave su kullanarak ve zaman harcayarak girdaptan temizlemeye gerek yoktur.
  • Girdabın altına çöken tüm taneler derhal girdaptan dekantöre pompalandığından ve girdap boşaltıldığında girdabın altında tane bulunmadığından, boşaltma işleminin sonunda çökelti taşınması azalır ve sonunda girdap boşaltma işlemini yavaşlatmaya gerek kalmaz. Bu, aynı zamanda toplam girdap süresini kısaltır.
.

Bize ulaşın

Bu bilgi gizlilik ilkelerimiz uyarınca saklanır ve işlenir.