PureBallast
.
ballast water treatment  sytem
ballast water treatment sytem
 

Doğru çevre koruma sistemini seçin

Çevre koruma sistemi seçiminiz önemlidir. Sorunsuz çalışarak ve çevre mevzuatı ile tamamen uyumlu olarak geminiz için mükemmel bir tercih olmalıdır. Alfa Laval PureBallast 3 ile bunlardan emin olabilirsiniz.

UV ve elektroklorinasyon karşılaştırması (EC)

Çevre koruma teknolojisi seçiminizin, huzurunuz ve mali durumunuz üzerinde önemli etkilere sahiptir.

Önde gelen teknolojiler arasında seçim yapmak

UV arıtma ve elektroklorinasyon (EC), çevre korumada kullanılan başlıca yöntemlerdir. Başlangıçta, PureBallast gibi UV teknolojileri az miktarlı balast suyu akışları için daha basit ve daha iyi kabul edilirken, elektroklorinasyonun daha büyük akışlar için daha pratik olduğu düşünülüyordu. Ancak, bu hızla değişiyor. -

Günümüzde UV ve elektroklorinasyon, kapasite, çevreye etki ve güç tüketimi bakımından benzerdir ve bu da diğer faktörleri ön plana çıkarır. Elektroklorinasyon, sağlık tehlikeleri, güvenlik kaygıları, devam eden sarf malzemesi maliyetleri ve genellikle gizlenen CAPEX maliyetlerini içerir ve tüm bunlar UV lehine sonucu değiştirir.

"UV ve elektroklorinasyonun karşılaştırılması: Çevre korumada gönül rahatlığı ve tasarruf sağlama" raporumuz bu sorunları derinlemesine araştırıyor. Seçiminizin sizi hem kısa hem de uzun vadede nasıl etkilediğini görmek için okuyun.

Raporu indirin

 

Çevre koruma sistemi seçimi

Çevre koruma sistemlerini değerlendirirken bakılacak 11 önemli konu vardır. Aşağıdaki seçim rehberi yardımcı olabilir. Çevre korumaya yönelik teknoloji sayısı. UV arıtma genelde tercih edilir ancak UV bazlı sistemler arasında bile önemli farklar vardır.

SEA webinar - 640x360

Çevre koruma mevzuatı

Uzun zamandır beklenen çevre koruma yönetmelikleri şimdi yürürlüğe giriyor. IMO Balast Suyu Yönetimi (BWM) Anlaşması onaylandı ve ABD Sahil Güvenlik (USCG) mevzuatı halihazırda yürürlüktedir. Alfa Laval on yıllık deneyimiyle geminizi etkileyen düzenlemelere uymanızda size yardımcı olacak bilgileri sunar.

ship-hull-in-water

IMO BWM Anlaşması

2004 yılında kabul edilen BWM Anlaşması, resmi olarak Gemi Balast Suyu ve Çökeltilerinin Kontrolü ve Yönetimi için Uluslararası Anlaşma olarak bilinmektedir. Her ne kadar onaylanması uzun yıllar aldıysa da ortaya çıkışı günümüzün arıtma sistemi ürünlerinin gelişimini tetikledi.

Eylül 2016 tarihinde onaylanmasından sonra, BWM Anlaşması, çevre korumayı dünya çapında önemli bir konu haline getirmiştir. Yeni yapılan gemiler için Eylül 2017 itibariyle tip onaylı arıtma sistemleri gerekli olacak ve mevcut gemilerin de bu tarihten sonraki ilk gemi yenileme denetiminde arıtma sistemlerini güçlendirmesi gerekecektir. Esas itibariyle, tüm gemiler yaklaşık beş yıl içinde bir arıtma sistemi kurmak zorunda kalacaktır.

BWM Anlaşması ortaya çıktığında çevre koruma konusunda ihtiyaç duyulan kontrol mekanizmaları hakkında daha az bilgi sahibi olunması nedeniyle zaman içinde IMO tip onayı sertifikaları geliştirilmiştir. 2014'ten sonra verilen sertifikalar, tuzluluk, sıcaklık ve UV geçirgenlik seviyeleri gibi bir sistemin işletim sınırlamaları hakkında daha fazla ayrıntı sunar. Bu tarihten önce çıkarılan tüm sertifikalar ciddi bir şekilde incelenmeli ve bir sertifikanın en yeni revizyonu aranmalıdır.

Günümüzde BWM Anlaşması dünya genelinde üçüncü taraf test kuruluşları tarafından az çok düzenli bir şekilde yorumlanmaktadır ve bu kuruluşlar tüm test prosedürlerinde yüksek şeffaflık seviyesi sağlamaya çalışmaktadır.

USCG Balast Suyu Tahliye Standardı

Çok sayıda ulusal çevre koruma yönetmeliği arasında en göze çarpan USCG Balast Suyu Tahliye Standardı Haziran 2012 tarihinden beri yürürlüktedir. Aralık 2013 itibariyle, ABD sularında debalast yapmak isteyen tüm yeni gemiler  existing vessels gerekliliklerine uymak zorundadır. Başlangıç döneminde ABD sularında Alternatif Yönetim Sistemleri (AMS) olarak belirli IMO onaylı sistemlerin kullanımı onaylanmıştır. Ancak, USCG tipi onaylı arıtma sistemlerinin bulunmasından dolayı, 7 Mart 2017'den sonra kurulan IMO sistemlerine AMS onayı verilmeyecektir.

USCG tip onayı için gönderilen sistemler mevcut durumda CMFDA/FDA boyama yöntemine göre test edilmelidir. Testler yapılırken sistemler iyi bir şekilde geliştirilmeli ve testler bağımsız bir üçüncü tarafça yapılmalıdır. Bu saydamlık derecesi, test sonuçlarına güvenilirlik katar. Ayrıca, USCG testleri sırasında işletme parametrelerinin izlenmesi konusunda daha spesifik gereksinimler vardır.

Bugüne kadar, PureBallast 3 de dahil olmak üzere, çok az sayıda çevre koruma sistemi USCG tip onayı almıştır. PureBallast 3 gibi UV tabanlı sistemler için daha uygun olan, en olası sayı (MPN) test yönteminin gelecekteki kabulü bugün AMS olarak onaylanan bazı sistemlerin sürekli kullanımına imkan sağlayacaktır.