Adaylar için Veri Güvenliği Bildirimi

Bu Gizlilik Bildirimi, Alfa Laval'ın bir işe başvuru yaparken gönderdiğiniz kişisel bilgileri nasıl işlediğini açıklar. Alfa Laval'ın sağladığınız bilgileri nasıl kullandığını ve koruduğunu anlamak için lütfen bu belgeyi dikkatlice okuyun.

Alfa Laval Portalı üzerinden başvuru

Çevrimiçi işe alım sistemi Alfa Laval ve üçüncü taraf sağlayıcısı tarafından sağlanır ve barındırılır. Kişisel bilgilerinizi göndererek, Alfa Laval'ın bu bilgileri bu ilkeye uygun olarak tutmasını ve kullanmasını kabul edersiniz. İlkede değişiklik yapılabilir ve ileride yapılacak tüm değişiklikler bu sayfa üzerinden bildirilecektir. Bu işe alım sitesini kullanmaya devam ederek bu tür değişiklikleri kabul etmiş olursunuz. Siteyi her ziyaret ettiğinizde gizlilik ilkesini gözden geçirmenizi öneririz.

Lütfen e-posta veya diğer iletişim formları aracılığıyla gönderilen başvuruları kabul etmediğimizi unutmayın.

1. Denetleyici olarak sorumluluk

Alfa Laval AB, işe alım amacıyla topladığımız ve işlediğimiz sizinle ilgili bilgilerin denetleyicisidir. Web sitemiz aracılığıyla toplanan Kişisel Bilgiler için ilgili ana denetleme yetkilisi https://www.alfalaval.com/ İsveç Veri Denetleme Kurumudur https://www.datainspektionen.se/. Kişisel bilgiler yalnızca Alfa Laval tarafından yürürlükteki gizlilik yasalarına uygun şekilde toplanacak ve/veya işlenecektir.

2. Hangi bilgileri topluyoruz?

Sizinle ilgili toplayabileceğimiz, tutabileceğimiz ve işleyebileceğimiz bilgiler aşağıda belirtilmiştir:

 • Toplanan ve işlenen veriler şunlardır:
 • Adınız*
 • E-posta adresiniz*
 • Telefon numaranız*
 • Özgeçmiş/iş tecrübesi*
 • Görev, coğrafi alanlar ve maaş dahil olmak üzere iş tercihleri*
 • İşle ilgili vereceğiniz diğer bilgiler. Örneğin eğitim veya kurs sertifikaları*
 • Ayrıca, aşağıdaki kişisel bilgileri de toplayabilir ve işleyebiliriz:
 • Uyruk bilgileri
 • Konumunuz
 • Pasaport
 • Bazı durumlarda izin belgeleri ve vize
 • Doğum tarihi
 • Ulusal sigorta numarası
 • İş teklifleri, işe yerleştirmeler ve tercihlerle ilgili tüm ayrıntılar
 • Bazı görevler için adli sicil kontrollerinin sonuçları ve güvenlik izinleri
 • Bazı durumlarda tıbbi bilgiler
 • Referanslar
 • Mali bilgiler (bordro ayrıntıları ve koşulları, vergi verileri, emeklilik planı ayrıntıları, mahkeme emirleri ve yasal ödemeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere)
 • Sizinle e-posta ve telefon aracılığıyla yaptığımız görüşmelerin kaydı

Bu bilgi size doğrudan veya istihdam işletmesi veya acentesi gibi birlikte çalıştığımız üçüncü bir tarafça sağlanmıştır veya sağlanacaktır. Referans söz konusu olduğunda, referans önceki işvereninizden alınacaktır. Ad ve iletişim bilgisi gibi kişisel bilgilerini vermeden önce referans gösterdiğiniz kişilerin onayını alma sorumluluğunun size ait olduğunu unutmayın.

Tıbbi bilgiler Pratisyen hekiminiz, Danışmanınız veya İş sağlığı uzmanınız gibi üçüncü bir taraf tarafından sağlanabilir. Gerektiğinde, adli sicil kontrolü ve güvenlik izinlerine ilişkin sonuçlar, yerleşim için geçerli harici hizmet sağlayıcı tarafından sağlanacaktır.

3. How we use the information

Kişisel veriler işe alım sürecini kolaylaştırmak için toplanır ve anonim raporlar hazırlamak amacıyla kullanılır.

Yukarıdaki (A) maddesi altında yer alan bilgiler aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:

 • Sizi, başvurmuş olduğunuz boş pozisyonlar için potansiyel bir aday olarak değerlendirmek
 • Listelenmiş boş pozisyonlardan, yetkinliklerinizle en çok örtüşeni bulmanız konusunda sizi asiste etmek
 • Uygun iş olanakları oluştuğunda sizi haberdar etmek

Yukarıdaki (B) maddesi altında yer alan bilgiler aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:

 • İlgili yargı alanlarında çalışma hakkınız olduğunu tespit etmek
 • Yasaların öngördüğü ve izin verdiği şekilde ilgili güvenlik ve adli sicil kontrollerini yapmak
 • Belirli pozisyonlar için ve yasaların izin verdiği şekilde tıbbi konular ile sağlık ve güvenlik konularıyla ilgilenmek
 • Bir görev verildikten sonra sözleşmeleri ve belgeleri düzenlemek.

4. Gönderdiğiniz verileri nasıl işliyoruz?

Kişisel Veriler bir iş başvurusunun parçası olarak girilir ve veritabanımızda saklanır ve tüm bilgiler daha sonra yapacağı bir başvuruda 'yeniden kullanması' için başvuranın kullanımına sunulur.

Başvurunuzun bir teklifle sonuçlanması ve Alfa Laval'da bir pozisyonu kabul etmeniz durumunda, kişisel bilgileriniz Alfa Laval tarafından "Veri Gizliliği Genel İlkesi ve İnsan Kaynakları Yönergelerine" uygun şekilde saklanır ve korunur.

Başvurunuzun kabul edilmemesi durumunda, kişisel bilgileriniz Alfa Laval'da oluşabilecek sonraki iş fırsatları için yetenek portalımızda saklanabilir. Başvuru gönderdiğinizde, bilgilerinizi gelecekte kullanmak amacıyla Yetenek Havuzumuza kaydetmek için onayınızı isteriz.

5. Bilgilerin işlenmesinde yasal dayanak nedir?

Yukarıda * simgesiyle işaretlenen ve işe alım sürecinin başında toplanan bilgileri işleme konusunda sizin onayınızı temel alırız.

Çalışma hakkınızı belirlemeye yönelik bilgi ve belgeler, yasal olarak zorunlu olduğumuzdan tarafımızca işlenir.

Tıbbi bilgiler konusunda, bu kategorideki kişisel verileri işleme konusundaki dayanağımız koşullara bağlıdır ancak genellikle aşağıdaki nedenlerden biri olacaktır: sağlık ve güvenliği korumak veya engellilik gerekçesiyle ayrımcılığı önlemek için gerekli olması ya da uygulanabilir olduğunda GDPR'nin 9. maddesinde belirtildiği şekilde açık şekilde onay vermiş olmanız.

Bazı pozisyonlar için gerekli olan adli sicil kontrolleriyle ilgili bilgiler, yürürlükteki yasaya uygunluk temelinde işlenir. Bazı durumlarda onayınızı istememiz gerekebilir.

Sizin için bir pozisyon bulunduktan sonra, belirli sözleşme düzenlemelerine ve koşullara bağlı olarak görevinizi yerine getirmeniz ve size ödeme yapabilmemiz için mali bilgileriniz de dahil olmak üzere kişisel verilerinizi işleriz.

Size ödeme yapmak amacıyla, gerektiğinde yasalar uyarınca ilgili Vergi Dairelerine, Emeklilik Planı sağlayıcılara, sigorta sağlayıcılarına bilgi vermemiz gerekir.

Bir pozisyona kesin olarak yerleştirildiğinizde, verilerinizi idari amaçlar gibi meşru menfaatlerimize dayalı olarak da işleyebiliriz.

Alfa Laval'ın çalışanlarına ait kişisel verileri işlemesi konusundaki ek bilgiler ayrıca iletilecektir.

6. Bilgilerinizin açıklanması

Bilgilerinize erişim, işe alım sürecine dahil olan Alfa Laval çalışanları ile sınırlıdır; durumun koşullarına bağlı olarak, işe alım sürecinde Alfa Laval'a yardımcı olan acenteler ve BT yöneticileri gibi yetkili üçüncü şahıslara da bilgilerinize erişim olanağı verilebilir.

7. Haklarınız

Sahip olduğumuz Kişisel Verilerinizle ilgili olarak belirli koşullar altında bir birey olarak kullanabileceğiniz haklarınız vardır. Bu haklar şunlardır:

 • Alfa Laval'ın Kişisel Verilerinizi işleyip işlemediği konusunda onay istemek ve olumlu olması durumunda Kişisel Verilerinize erişmeyi talep etmek (genel olarak "veri sahibinin erişim isteği" olarak bilinir) ve bu işleme sürecine ilişkin bazı bilgiler istemek.
 • Kişisel Verilerinizin düzeltilmesini istemek.
 • Kişisel Verilerinizin silinmesini istemek.
 • Kişisel Verilerinizin işlenmesini sınırlandırmayı istemek.
 • Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz etmek.

Bu haklardan herhangi birini gerçekleştirmek isterseniz, lütfen talebinizi buraya kaydedin.

8. Onayı geri çekme hakkı

İstediğiniz zaman, Kişisel Verilerinizin toplanması ve işlenmesinde yasal dayanak olan onayın geri alınmasını talep edebilirsiniz. Başvurunuz sırasında kaydolduğunuz anasayfadaki aday hesabınızı kullanarak “başvurunuzun geri alınmasını” seçebilir veya “onayınızın geri alınması” talebinizi buradan yapabilirsiniz. Başvurunuzu geri aldığınıza ilişkin bildirimi aldıktan sonra çıkarlarınızı, haklarınızı veya özgürlüklerinizi hükümsüz kılan daha fazla işlemeye ya da yasal taleplerin oluşturulmasına, uygulanmasına veya savunulmasına ilişkin zorunlu yasal zemin olmadıkça bilgilerinizi en başta onay verdiğiniz amaçlarla işlemeye devam etmeyiz.

9. Verilerinizi nasıl koruruz?

Kişisel verilerinizin kazara, usulsüz, gayrı resmi olarak imha, kayıp, değişilik, erişim, ifşa veya kullanımına karşı korumak için dizayn edilmiş teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleri uygular ve sürdürürüz.

10. Uluslararası Data Transferleri

Alfa Laval, küresel olarak faaliyet gösteren bir şirketler grubudur. Size ait veriler, kişisel bilgilerinizin toplandığı asıl ülke dışında da işlenebilir. Bu ülkeler, Alfa Laval’ in içinde gerekli görülen AB/AEA veri koruma kanunu ile aynı seviyede gizlilik ve veri koruması kanunları içermeyebillir.

Bu nedenle verileriniz Alfa Laval tarafından işe alım sürecinde küresel olarak kullanılabilir. Kişisel Verilerinizin AB yasalarına ve veri korumayla ilgili diğer yasa ve düzenlemelere uygun ve uyumlu şekilde işlenmesi amacıyla her zaman yasal bir dayanak bulunduğunu ve bu tür veri transferine yönelik ilgili bir koruma yöntemi olduğunu belirleriz.. Bazı durumlarda, verileri AB/AEA dışındaki bir alıcıya aktarmak için yalnızca sizin onayınızı temel alabiliriz.

Yetenek Havuzunda tutulan kişisel verilerinize AB ve AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) içindeki tüm işe alım görevlileri tarafından erişilebilir. Yetenek Havuzumuzdaki profilinizin görünürlüğünü artırmak için küresel işe alım görevlileri ekibimizin kişisel verilerinize erişmesine izin vermeyi seçebilirsiniz. Lütfen küresel erişime izin vermenin verilerin transferini gerektireceğini ve/veya kişisel verilerinize AB/AEA alanı dışında ikamet eden taraflar ve/veya kişiler tarafından erişime izin vereceğini unutmayın. Alfa Laval kuruluşumuz genelinde değişmeyen davranış kurallarına ulaşmak için çalışmaktadır ancak (kişisel) verilerinizi AB/AEA dışında paylaşmak AB/AEA dışındaki ülkeler/eyaletlerdeki yerel yasalar nedeniyle verilerinizin bütünlüğüne ilişkin riski artırabilir.

11. Veri Tutma

Kişisel Verilerinizi yalnızca yasal gereklilikleri, mevzuat, muhasebe ve raporlama gerekliliklerini yerine getirmek de dahil olmak üzere verileri toplama ve işleme amaçlarını yerine getirmek için gerekli olan süre boyunca saklarız.

İşe kabul edilmezseniz, kişisel verileriniz dahil olmak üzere başvurunuz Alfa Laval Kurumsal tutma kılavuzu doğrultusunda işe alım sürecinin tamamlanmasından sonra 1 yıl süreyle, eğer ki aşağıda listelenen ülkelerin herhangi birinde yaşamıyorsunuz, Alfa Laval portalında tutulur. Yerel uygulama ve mevzuata göre ülkelere özel gereksinimleri içeren aşağıdaki tabloda daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Ülke işe alım tamamlandıktan sonra verileri tutma süresi verileri aday havuzunda tutma süresi
Almanya, Avusturya, İsviçre, Birleşik Krallık 6 ay 1 yıl
İsveç, Finlandiya, Fransa 2 yıl 2 yıl
Amerika Birleşik Devletleri 4 yıl 4 yıl
Tüm diğer ülkeler 1 yıl 1 yıl

Tutma süresi dolduğunda, profilinizi korumak amacıyla yeniden onayınızı isteriz. Onay yenilenmediği sürece profilinizin tüm kişisel verilerinizle birlikte kaldırılır/silinir. Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz, lütfen buradan talebinizi iletiniz.

12. Endişeler

Kişisel verilerinizi toplama veya kullanma şeklimizle ilgili endişeleriniz varsa, endişenizi öncelikle bizimle paylaşabilir veya doğrudan baş denetleme yetkilisi olan İsveç Veri Denetimine datainspektionen@datainspektionen.se adresinden bildirebilirsiniz.

13. Gizlilik Bildirimindeki Değişiklikler

Mevcut uygulamarımızdaki ve ilgili her gizlilik yasasındaki değişikleri yansıtmak için, bu Gizlilik Bildirimi tarafımızdan herhangi bir zamanda değiştirilebilir.

14. İletişim

Veri işleme uygulamalarımızla ilgili sorularınızı, yorumlarınızı ve taleplerinizi lütfen buraya belirtiniz.

15. Veri Koruma Beyanı

Başvurunuzda ve işe alım sürecinin bir parçası olarak verdiğiniz kişisel veriler yalnızca Alfa Laval'ın mevcutta olan seçim işlemlerinde kullanılmak amacıyla ve aksi belirtilmediği sürece daha sonraki herhangi bir istihdam veya işe yerleştirmeyle bağlantılı olarak tutulacak ve işlenecektir. Verileriniz yalnızca geçerli yasaların izin verdiği süre boyunca tutulacak ve daha sonra imha edilecektir (veya anonim hale getirilecektir).

Kişisel verilerinizi ve başvurunuzu göndererek

(1) bu veri koruma maddesinde belirtilen ifadeleri okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan edersiniz;

(2) başvuruda verilen bilgilerin eksiksiz ve bilginiz dahilinde gerçek olduğunu ve kasıtlı eksikliklerin veya hatalı beyanların başvurunuzun reddedilmesine veya işten çıkarılmanıza yol açabileceğini anladığınızı beyan edersiniz;

(3) bu başvuruda yer alan bilgilerin ve açıklanan şekilde ve kapsamda ayrıca verebileceğiniz diğer kişisel verilerin işlenmesine onay verirsiniz ve

(4) Alfa'ya bu başvuruda yer alan tüm beyanları doğrulama veya doğrulatma ve gerekli referans kontrollerini yapma konusunda yetki verirsiniz.

(5) Alfa Laval'a, başvurunuzun başarılı olmaması durumunda Alfa Laval'da gelecekte ortaya çıkabilecek iş olanakları için sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla kişisel verilerinizi aday havuzunda saklama yetkisi verirsiniz. Bu tür kişisel verilerinizi geçerli tutma süresine uygun olarak tutarız, 11. Madde’ de belirttiğimiz şekilde, daha sonrasında kaydınız silinecektir.

16. Versiyon

Bu bildirim 5 Kasım 2019’ da yayınlanmıştır