Alfa Laval SRU Pompa – kanıtlanmış bir teleme transferi çözümü

Agropur Kooperatifi, Little Chute, Wisconsin, Wisconsin’deki Agropur’dan alınan belgeli müşteri test sonuçları ile desteklenen, Alfa Laval SRU pompa, daha yüksek debi ve bunun sonucunda da daha fazla peynir üretimesini sağlayarak, yüksek akış hızının yanısıra teleme kayıplarında %20’lik bir azalma sağlar.

TARİH 2023-11-28