2023-12-22 Financial news by Cision Sverige AB

Alfa Laval, gelecek direktifler doğrultusunda sürdürülebilir uygulamaları desteklemek için öncü bir çözüm sunuyor

Sürdürülebilirliğin stratejik önemine dayanarak, Alfa Laval yenilikçi bir yazılım hizmeti olan Yaşam Döngüsü Değerlendirme Çözümünü sunuyor. Bu uygulama, AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD) için girdi sağlayabilir ve AB Yeşil İddialar Direktifi'ni ele alabilir. Alfa Laval'ın gıda müşterilerinin, çevresel etkilerini ve gelecek direktiflere uygunluklarını gösteren gerekli verileri belirlemelerine yardımcı olacak.

Tüketiciler, yatırımcılar ve diğer paydaşlar sürdürülebilirliğe öncelik verirken, Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD) şirketlerin sürdürülebilirlik etkilerini ve risklerini raporlamalarını zorunlu kılar. 2024'ten itibaren büyük AB kuruluşları için geçerli olan CSRD, sosyal ve çevresel girişimlerin açıklanmasında şeffaflığı teşvik ederek tutarlı ve standartlaştırılmış ölçümler sağlar. Uyumluluk sadece yasal bir gereklilik değil, aynı zamanda paydaşların sorumlu iş uygulamaları ve sürdürülebilir bir gelecek beklentileriyle uyumlu olarak etik davranışa yönelik stratejik bir taahhüttür.

AB Yeşil İddialar Direktifi ise çevresel pazarlamada özgünlük talep ediyor. Şirketler, şeffaflık için tüketici beklentileriyle uyumlu olarak yeşil iddiaları doğrulamalıdır. Bu direktif, AB'deki çevre dostu girişimlerin güvenilir bir şekilde iletilmesi, güvenin teşvik edilmesi ve gerçek sürdürülebilirlik çabalarına olan talebin karşılanması için net yönergeler belirlemektedir. Yeşil Talepler Direktifi'nin 2024 yılında yürürlüğe girmesi ve 2024 ile 2027 arasında bir başlangıç dönemi olması bekleniyor.

Bu direktiflere uymak için şirketler ve kuruluşlar, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada gerekli özeni doğrulamak için tedarikçilerden veri talep ederek ve raporlayarak tedarik zinciri şeffaflığı göstermelidir. Örneğin, AB, mevcut çevresel sürdürülebilirlik iddialarının yüzde 50'sinden fazlasının, doğrulanabilir veri eksikliği nedeniyle yeşil yıkama olarak kategorize edilebileceğini tahmin ediyor.

 

Çözüm hakkında

ISO14040/44'e uygun Alfa Laval Yaşam Döngüsü Değerlendirme Çözümü, gıda şirketlerinin direktifleri desteklemesine ve kapsamlı çevresel izleme, iklim etkisi, tatlı su kullanımı, arazi yönetimi ve fosil yakıt bağımlılığını ele alarak sürdürülebilirlik raporlaması ve iletişiminde ilerlemesine olanak tanır ve direktifler doğrultusunda değerli çevresel girdiler sağlar.

"Alfa Laval'ın çözümü sadece gelecek direktifleri karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda ötesine geçerek işletmelerin üretim hatlarından kaynaklanan emisyonları azaltmaları için güvenilir ve kapsamlı bir araç sunuyor. Müşterilerimiz artık gıda sektöründe rekabetçi kalmaları için gerekli olacak çevresel etkilerini göstermek için hayati veriler sağlayabilecekler "diyor Gıda ve Su Bölümü Başkanı Nish Patel.

Avrupa Komisyonu'nun Çevresel Ayak İzi Metodolojisi'ni (3.0) onaylamasına dayanan Yaşam Döngüsü Değerlendirme Çözümü, güncel ve net çevresel etki verileri sunar. Yazılım, yaşam döngüsü analizi yoluyla tedarik zinciri şeffaflığı sağlayarak gıda endüstrisini bilinçli ve sürdürülebilir kararlar alma konusunda güçlendirir.

 

Alfa Laval kimdir
Alfa Laval, ısı transferi, santrifüj separasyon ve akış ekipmanları teknolojilerinde dünya lideridir ve Enerji, Denizcilik ve Gıda ve Su alanlarında faaliyet göstermekte olup, uzmanlığını, ürünlerini ve servis hizmetlerini yaklaşık 100 ülkede çok çeşitli endüstrilere sunmaktadır. Şirket, müşterilerin iş hedeflerine ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarını desteklemek için prosesleri optimize etmeye, sorumlu büyüme yaratmaya ve ilerlemeyi sürdürmeye kendini adamıştır.

Alfa Laval'ın yenilikçi teknolojileri, doğal kaynakların daha sorumlu kullanımını teşvik ederek malzemelerin saflaştırılmasına, rafine edilmesine ve yeniden kullanılmasına adanmıştır. İyileştirilmiş enerji verimliliğine ve ısı geri kazanımına, daha iyi su arıtımına ve azaltılmış emisyonlara katkıda bulunurlar. Böylece Alfa Laval sadece müşterileri için değil, aynı zamanda insanlar ve gezegen için de başarıyı hızlandırıyor. Tüm bunlar, AlfaLaval’ın her gün dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeyi amaç edinen Advancing better™ taahhüdü sayesindedir.
Alfa Laval'ın 20.300 çalışanı var. 2022 yılında yıllık satışlar 52,1 milyar SEK (yaklaşık 4,9 milyar EUR) idi. Şirket, Nasdaq Stockholm'de işlem görmektedir.       

 

Daha fazla bilgi için iletişime geçin:
Eva Schiller
PR Manager, Alfa Laval
Mobile: +46 709 38 71 01

eva.schiller@alfalaval.com

Johan Lundin                                                                
Head of Investor Relations, Alfa Laval                            
Tel: +46 46 36 65 10                                                      
Mobile: +46 730 46 30 90

Özel çözümle ilgili olarak, iletişime geçin:

Sumit Pingle
VP Business unit Food Systems, Food & Water Division
Alfa Laval
Mobile: +45 2777 8753
sumit.pingle@alfalaval.com

Etiketler

Tümü

İlgili içerik