Kısaca Alfa Laval

3 anahtar teknoloji

Alfa Laval'ın operasyonları üç anahtar teknolojiye odaklıdır: ısı transferi, separasyon ve sıvı taşıma. Bu üç proses de endüstriyel şirketler için büyük öneme sahiptir ve teknik uzmanlığıyla Alfa Laval bu alanlarda dünya pazarında lider bir konuma sahiptir.

8 müşteri segmenti

Alfa Laval, sekiz müşteri segmenti belirleyerek son yıllarda pazar yönelimini güçlendirmiştir.   Müşterilerimiz çeşitli proses endüstrilerinde bulunurlar, kimyasal, petrol & gaz, kağıt hamuru ve kağıt, atık su arıtımı, denizcilik, güç ve gıda bunlardan bazılarıdır. Müşterilere daha iyi odaklanmak için, bu segmentler belirli müşteri gruplarına ürünleri pazarlayan ve satan üç bölüme; Proses Teknolojisi, Ekipman Bölümü, Denizcilik ve Dizel bölümü şeklinde ayrılmıştır.

100 ülkeden fazla

Alfa Laval ürünleri 50'si kendi satış organizasyonuna sahip olan yaklaşık 100 ülkede satılmaktadır. Şirket 42 büyük üretim birimine (on beşi Avrupa'da, sekizi Asya'da, dördü ABD'de, biri Latin Amerika'da) ve 70 servis merkezine sahiptir. 

18.000 üzerinde çalışan

Alfa Laval bünyesinde bugün global olarak 18.000'den fazla kişi istihdam etmektedir, büyük ölçüde İsveç, Danimarka, Hindistan, Çin, Amerika ve Fransa'da.

132 yıllık genç

Gustaf de Laval, santrifüj separatörü ve çalışan ilk buhar türbini gibi icatları bulunan büyük bir teknik dahiydi. Hayatı boyunca 92 patent tescil ettirdi ve 37 şirket kurdu. 1883 yılında ortağı Oscar Lamm Jr. ile bugünkü Alfa Laval'ın atası olan AB Separator şirketini kurdu.

Sürekli gelişim

Alfa Laval´ın operasyonları ısı transferi, separasyon ve sıvı taşıma gibi üç anahtar teknolojide dünyanın önde gelen konumlarına odaklanmıştır. Rekabet gücünü artırmak için sürekli ürün geliştirme hayati önem taşır. Bugün 2000'den fazla patente sahip olan Alfa Laval'de her yıl toplam satışların yaklaşık %2,5'i Araştırma ve Geliştirmeye ayrılmakta ve yılda yaklaşık 35-40 yeni ürün ortaya çıkmaktadır.

Pure Performance keytech 100x100