Tatlı su

Tatlı suya olan talep, nüfus artışı nedeniyle ve artan refah nedeniyle dünya genelinde sürekli artmaktadır, çünkü artan refah, her insanın daha fazla su kullanması anlamına gelmektedir. Bu nedenle, insan tüketimi için temiz su, toplumun, ticaretin ve sanayinin altyapısında giderek daha önemli bir rol oynamaktadır. Alfa Laval ekipmanı, su üretiminden kaynaklanan atık miktarını azaltarak çevresel etkiyi en aza indirir.

Fresh-water 640x360