Patates nişastası üretimi

Günümüzde patates nişastası iyi tanımlanmış ve genel olarak kabul gören bir dizi işlemden geçirilerek üretilir. Bu işlemler arasındaki farklılıklar temel olarak atık madde gereksinimlerinden ve BOD yükünü azaltmak için proteinin geri kazanılması ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Alfa Laval patates nişastası üretiminde kullanmak için tam bir ürün ve sistem dizisi sağlamaktadır. Tüm bunlar yüksek güvenilirlik, düşük işletme maliyetleri ve mükemmel performans ile donatılmıştır.

Potato processing 640x360

Meyve suyu uzaklaştırma

İşlemin başlangıcında meyve suyunun çıkarılması ve uzaklaştırılması yüksek nişasta kalitesi sağlar ve proteinlerin bir yan ürün olarak kazanılmasını mümkün kılar. Alfa Laval STNX dekanter sentrifüjleri yüksek  kurulukta katı madde, yüksek kapasite ve düşük bakım maliyetleri sağlar. Yüksek kuru katı madde yüzdesi nişasta yıkama sırasında daha az yabancı maddenin yıkanmasının gerek duyulmasını sağlar ve aynı zamanda su tüketimini de azaltır.

Nişasta çıkarma

Etkili bir lif çıkarma işlemi için konik elek santrifüjleri kullanılır Her santrifüj elek;  plakalı dönen bir konik sepet, yıkama suyunun kesintisiz olarak konik elek içindeki püre katmanı üzerine püskürtüldüğü bir püskürtme başlığı düzeneği, eleğin ters yıkaması ve yuvanın temizlenmesi için memeler ile donatılmış bir yuva ve bir tahrik düzeneğinden oluşur.

Ön konsantrasyon

Alfa Laval separatörleri patates nişastası üretiminde kullanmak için idealdir. Bunlar maksimum ayrıştırma verimliliği, hassas kontrol, minimum tıkanma ve kolay bakım için tasarlamıştır.

Nişasta yıkama

Alfa Laval nişasta yıkama sistemleri, yüksek performans ve güvenilir operasyon ile karakterize edilir. Hidrosiklonların (siklonetler) kaliteli malzeme ve düşük toleransları etkili bir yıkama ve nihai üründeki atık maddelerin çok düşük seviyede olmasını sağlar.

 Lif suyunu alma

STNX dekanter santrifüj kullanımı ile vidalı prese göre daha yüksek katı madde yüzdesi elde edilir. Bu da kurutma aşamasında daha düşük enerji tüketimi.

Protein çökeltme ve geri kazanımı

Meyve suyu, ayrı bir proseste işlenir. Bu proseste, protein pıhtılaştırmak için ısı geri kazanımlı spiral ısı değiştiriciler ile, pıhtılaşan proteini verimli bir şekilde geri kazanmak  için STNX dekantör vardır.

Diğer ekipmanlar

Alfa Laval süzgeçler ve degritting sistemleri gibi nişasta işlemede kullanmak için geniş bir ekipman yelpazesi sunmaktadır.