Yağlı tohumlar prosesleri

Alfa Laval kapsamlı bir ısı transfer ekipmanı seçimi ile dünya genelinde çekirdek yağı işleme operasyonları sağlamaktadır. En verimli kullanım için termal enerji kullanımı işletme maliyetlerini aşağı çeker. Bu aynı zamanda doğrudan emisyonların yanı sıra dolaylı CO2 muadillerini azaltarak herhangi bir çekirdek işleme operasyonunun çevresel profilini de iyileştirir.

Seed oil processing

Açık düşünme

Çekirdek yağının ticari kullanım için işlenmesi genellikle ya kkimyasal rafinasyon ya da fiziksel rafinasyonu  kapsar.

Tüm katı ve sıvı yağlar gum denen sakız ya da sakızımsı  maddeler içerir. Bunların uzaklaştırılması gerekir;  çünkü ciddi yağ kayıplarına neden olan sorunlu emülsiyonlara yol açma eğilimindedirler.

SoftColumn avantajı

Çekirdek yağı işleme operasyonları ayrıca büyük bir buluş olan Alfa Laval SoftColumn sürekli koku giderme teknolojisine artan bir ilgi göstermektedir. Bu teknoloji yemeklik yağların tadını, kokusunu ve stabilitesini etkileyen uçucu maddelerin giderilmesi için ince film teknolojisi uygulamada patentli bir yenilik kullanır. 

Bunlar (FFA ve koku veren maddeler) yağın kendisinden daha büyük bir buhar basıncına sahiptir. Bir SoftColumn kurulumu, bu nedenle daha düşük sıcaklıklarda bu yabancı maddeleri giderebilmekte ve şu anda mevcut olan diğer teknolojilerden daha az buhar kullanmaktadır.