Biyoyakıt prosesi için hayvansal ve bitkisel yağ | Alfa Laval

Biyoyakıt prosesi için hayvansal ve bitkisel yağ

Dünya katı ve sıvı yağ üretiminin sadece yaklaşık üçte ikisinin insanlar için yenilebilir olduğu ya da hayvanlar için yem olarak kullanıma uygun olduğu kabul edilmektedir. Geri kalan kısmı ya yakılarak doğrudan enerji üretimi için kullanılır veya biyoyakıt ve oleo kimyasallar için hammadde olarak kullanılır. Bazı bağlamlarda, bu yakıtlar fosil yakıtlar için yararlı bir alternatif olarak kabul edilir.

Processing of fats and oils in biofuel production

Bireysel ihtiyaçların karşılanması

Alfa Laval teknolojileri, uygun katı ve sıvı yağlardan farklı türlerde biyoyakıtlar üretmenin ticari kârlılığını artırmaya yardımcı olur.

Alfa Laval ön-işleme hatları, hem yemeklik hamyağların hemde biyoyakıt bileşenlerinin işlenmesine uygun olacak şekilde yapılandırılabilir. Dört adet alternatif işleme süreci vardır:

  • Buhar distilasyonu (stripping)
  • Serbest yağ asitlerinin uzaklaştırılması için alkali nötralizasyon
  • Bu uzaklaştırmanın gerekli olmadığı durumlarda enzimatik gum giderilmesi
  • Gelişmiş gliserol uygulama (AGT)

Her müşterinin kendine has proses ve gereksinimlerini karşılamak için ihtiyaç duyulan doğru tesis ve ekipman bileşimini sağlıyoruz.

Biyodizel ve oleo kimyasallar için anahtar teslim tesisler

Alfa Laval üretim hatları, bitki veya hayvan kökenli, çok çeşitli yağlara dayanan, ASTM6751 veya EN14214 uyumlu biyodizel üretimi için komple anahtar teslim sistemlerdir.

Çok yönlü, modüler biyodizel tesisleri yaygın olarak, fosil bazlı dizel yakıtın yerini alacak ürünler için kullanılmaktadır. Serbest yağ asidi (FFA) içeriğini azaltmak ve oleo kimyasallar üretmek için ön-işlem kullanılabilir.

Gliserol ile ön işleme tabi tutma (AGT) 

Biyodizel üreticileri, et işleyiciler ve kullanılmış pişirme yağı (UCO) toplayan şirketler ön işlem uygulaması için bir gelişmiş gliserol uygulaması (AGT) ilavesinden yararlanabilirler.

Uygun maliyetli ve enerji verimli AGT işlemi yüksek-FFA’lı  düşük değerli yan ürünleri, düşük FFA’lı, katışıksız bitkisel yağa (SVO), ağır akaryakıt (HFO) veya oleo kimyasallara dönüştürür.

Transesterifikasyon

Alfa Laval, yemeklik katı ve sıvı yağları ya da katı, sıvı ve gres yağlarına dayanan, düşük maliyetli, yenmeyen hammaddeleri (FOG) kullanabilen farklı türlerde biyodizel tesisleri sağlamaktadır:

  • Kesintisiz biyodizel üretimi için “İşlenmemiş yağ” transesterifikasyon teknolojisi
  • Biyodizel toplu işleme hatları için “Çoklu hammadde” teknolojisi