Kemik Prosesi | Alfa Laval

Kemik Prosesi

Kemikler, insan tüketimine yönelik hayvansal yağlar ve jelatin üretimi için veya sadece teknik yağ ve hayvan besinlerine yönelik et ve kemik unu üretimi için ana madde olarak kullanılır. Alfa Laval Centribone sistemleri , kuru işlemeden %30 a kadar daha az enerji kullanan bir sürekli ıslak işleme yöntemi olup, ham hayvan kemiklerini işlemek için çok yönlü ve etkili bir yöntem sağlar.

Bones processing 640x360

Alfa Laval, Centribone tesisleri et yan ürünlerini işlemek için çok yönlü ve en etkilili yöntemi sunmaktadır. Sürekli ıslak işleme işlemi yağlı dokulardan en iyi jelatinlik kemik hammaddesine kadar her türlü hammaddeyi işleyebilir.

Düşük sıcaklık süreci, tamamen kapalı bir sistemdir ve özellikle yenilebilir ürünlerin, ya da evcil hayvan mamaları için katkı maddelerinin veya yakıt amaçlı en kaliteli teknik yağların işlenmesi için en uygun yöntemdir.

En son teknolojiye sahip Centribone yetenekleri üretim şirketlerini nihai ürünler için pazardaki daha kârlı segmentlere taşıyabilmektedir. En kaliteli nihai ürünleri elde etmek için, işlem esnasında termal etki mümkün olduğunca düşük tutulmalıdır. Ham maddenin hızlı, doğru ısıtılması ve Centribone sisteminde işlenmesi, mükemmel bir rengi olan, FFA sı yükselmemiş ve oksidasyondan minimum etkilenmiş yüksek kaliteli yağların elde edilmesini  sağlar.

Centribone teknolojisi, insan tüketimi ve evcil hayvan mamaları için özel olarak dizayn edilmiş olup, sisteminin kısa işleme süresi sayesinde protein besin değerini ve işlevselliğini korur.

Centribone’un sürekli işlem sağlaması, değişmez bir üretim kalitesini muhafaza etmesini kolaylaştırır. Bu sistemden üreticiler operasyon kolaylığı bakımından faydalanırken, müşteriler de kalite farkından memnun kalırlar.

Esnek üretim planlaması

Başlatma ve kapatma sürelerinin azaltılması ile Centribone üretimin sadece daha esnek ve daha verimli hale getirilmesini sağlamaz, aynı zamanda herhangi bir üretim programında daha fazla çalışma zaman sağlar. Gerektiği takdirde, bir Centribone tesisinde, yağlı dokular ve kemik gibi farklı hammaddelerin birbirini takip eden döngüler içinde işlenmesi mümkündür. Büyük çaplı ya da küçük çaplı bir işletmeci olup olmadığınızdan bağımsız olarak, verimliliğiniz artacaktır.

Kısa süreli ısıtma işlemi

Öğütülen malzeme, Centribone hammadde ısıtıcısının girişine beslenir ve doğrudan ürün içerisine canlı buhar enjeksiyonu ile ısıtma gerçekleştirirlir. Bu enjeksiyon özel olarak optimize edilmiş püskürtme memeleri ile yapılır ve sonunda en hızlı ısıtmayı elde edecek şekilde, ürüne mümkün olan en hızlı enerji transferi yapılmış olur. Ürün ısıtıcının ikili ısıtma bölgeleri boyunca hızı değiştirilebilir bir taşıyıcı ile taşınır. Böylece ürünün RMH(Raw Material Heater- Ham Madde Isıtıcısı) içinde kalması, beş dakika gibi çok kısa bir süredir.

Dikkatli ikili ısıtma ve hız kontrolü enzimatik ve bakteriyel ürün bozulmasını ortadan kaldırmak için 65 oC (150 oF) ye kadak hızlı ısıtma sağlar. Bunu, ürünün 65 oC den 90 oC ye (150 oF den 195 oF’ye) kadar ısıtıldığı ve kontrollü olarak bu sıcaklıkta tutulduğu bir süreç  takip eder. Gerçek sıcaklık ve süre gereksinimleri, o anda işlenen ürünün özelliklerine göre değişebilir ve buna uygun  seçilebilir. 

Düşük enerji tüketimi

Kuru işleme yöntemleri ile karşılatırıldığında, Centribone ile enerji tüketimi %30’a varan oranlarda düşürülür. Bunun nedeni dekanter santrifüj ve separatörün suyun çoğunu mekanik olarak uzaklaştırması ve geri kalanının da yüksek verimlilikli evaparatör sistemleri ile uzaklaştırılmasına olanak vererek enerji tasarrufu sağlamasıdır. Geleneksel süreçlerden farklı olarak, hammaddenin su içeriği arttıkça Centribone sistemi, kullanım için daha ekonomik hale gelir.

Esnek hammadde miktarı ve yerleşim planları

Centribone tesisleri 3 ve yukarısı aralığında değişen oranlarda farklı hammadde çeşitleri ile çalışabilir. işleyebilir. Tasarım mantığı gereği, kompaktır ve bir Centribone tesisi sadece mininum alanına ihtiyaç duyar. Bu nedenle mevcut binalara kolayca monte edilebilir.

İlave donanım

Centribone sistemleri, tabii ki, aşağıdakileri de kapsayacak şekilde komple bir tesis olarak tedarik edilebilir: 

  • Üründeki yağ kalıntısını yaklaşık %50 azaltan çift dekanter santrifuj sistemi
  • Atık ısıyı, termal buhar rekompresyonunu veya mekanik buhar rekompresyonunu kullanan AlfaVap buharlaştırma tesisleri
  • Bir dizi uygun kurutma sistemi
  • Jel-kemik sınıflandırması
  • Un içindeki  bakteri oluşumunu kontrol altında tutmak için nem kontrollü Alfa Laval Kathabar soğutma sistemi.
  • Öğütme sistemi