Kan Prosesi | Alfa Laval

Kan Prosesi

Geri kazanılabilir kan hayvanların çoğunun %3-4’ünü oluşturmaktadır. Bu kan genellikle atılır. Ancak, doğru ekipmanlarla bu kan bileşeni insan tüketiminin yanı sıra teknik ürünler için hammadde olarak kullanılabilir. Hayvan kanı plazma ve kırmızı hücrelerden (hemoglobin olarak da adlandırılır) oluşur. Bu plazma insan tüketimi için ticari fonksiyona sahip işlevsel bir proteindir. Kırmızı kan hücreleri genellikle yenmeyen, kuru formda kullanıma sokulur.

Blood processing 640x360

Kan plazması

Ham kanın %60 kadarı, dikkate değer bir ticari potansiyele sahip , işlevsel protein denen plazmadan oluşur.

Ancak, bu yenilebilir proteinler yüksek değerli bir ürün olarak satılacaksa, bunların büyük bir itina ile işlenmesi gerekir. Bu işleme kımızı kan hücrelerini parçalayabilecek her türlü kesme etkilerini (shear effects)  en aza indiren nazik bir uygulama sağlayacak şekilde yapılandırılmalıdır.

İşlenen kan plazması genellikle proteinin saflaştırıldığı ve tuzdan arındırıldığı ultrafiltrasyonu ve  bundan sonra da, konsantre plazmanın dondurulduğu veya spray püskürtülerek kurutulduğu sistemleri içerir.