Yağlı atık arıtma

Enerji santrallerindeki yağlı atıklar, yakıt ve yağlama yağı proseslerinden ortaya çıkan atık yağlar ile genellikle kimyasallar ve parçacıklarla ayrıca kirlenen yağlı sudan oluşmaktadır. Su, yakıt ve katı maddeler birbirlerinden ayrılarak, çevre korunabilir ve kaybedilen yakıtta yeniden kullanılabilir.

Oily waste treatment 640x360

Yağlı atık yığınlarının kurutulması 

Yağlı atığın en büyük kısmı sudur. Çevreye tahliye edilmeden önce belirlenen sınırlarda temizlenmesi gereken, yağla kirlenmiş su bulunmaktadır. Ancak, separatörlar ve filtrelerden çıkan atık yağların bile, neredeyse %50’si sudur. Santrifüj separasyon, her çeşit yağlı atığın etkin bir şekilde işlenmesi için tek yoldur. Alfa Laval PureDry kullanarak, sıvının her bir damlasını atık yağdan ayırabilirsiniz. Ayrılan su, tıpkı diğer bütün yağlı sular gibi, sonuçta 5 ppm seviyesinden az yağ içeriği bulunacak şekilde, Alfa Laval PureBilge ile temizlenebilecektir.  

Yakıttan ve masraftan tasarruf edin 

Su, PureDry tarafından atık yağdan ayrılabilecek tek şey değildir. Dizel yakıtla çalışan tesislerde, yakıt ve yağlama yağı için ayrı atık tankları kullanılması durumunda, tipik olarak tüketilen miktarın %1 ila 2’si kadar olmak üzere, makinada yakıt olarak kullanılmak amacıyla kaliteli yakıt elde edilebilecektir. Aynı zamanda, atık yağ hacminde %99 azalma sağlanarak, maliyetten de tasarruf edilmektedir.

Suyun ve yağın ayrılmasıyla birlikte, sadece çok kuru katı maddeler geriye kalmaktadır. Bu şekilde, daha küçük atık yağı tanklarının kullanılmasına olanak sağlanarak, gerek yerden gerekse kullanım masraflarından tasarruf edersiniz.