Sayfalar ve dokümanlar içerisinde ara

Alfa Laval size ulaşsın

Lütfen ülkenizi seçiniz

Endüstriyel su ve atık arıtımı

Çoğu endüstriyel işlemler arıtılması veya bertaraf edilmesi gereken kullanılmış buhar meydana getirir ve şirketlerin çoğu zorlu şartlarla karşı karşıyadır. Atık arıtma ve bertaraf miktarını azaltma yeteneği bu nedenle çalışma lisansını muhafaza etmek ve kapasitesini artırmak için çok önemlidir. Alfa Laval yerinde su ve atık arıtmaya ek olarak proseslerden su, ısı ve hatta ürün geri kazanımı için çok çeşitli çözümler sunmaktadır.

  • İlgili uygulamalar
  • İlgili ürünler
  • İlgili servisler

Çevre üzerindeki olumsuz etkilenizi azaltın

Tüm insani, ticari ve endüstriyel faaliyetler arıtmaya tabi tutulmadığı takdirde çevremiz için zararlı atık maddeler üretir. Bu nedenle dünya sürekli olarak kirliliği azaltmak, temiz su sağlamak, daha az enerji kullamak ve zaten kullanılmış olan enerjiyi geri dönüştürmek için yöntemler aramaktadır. Nüfusun artmasına ve yaşam standartlarının yükselmesine ilaveten birçok alandaki su kıtlığı nedeniyle, suyun yeniden kullanımına olan ihtiyaç da giderek artmaktadır.

 

Sıfır deşarj yolunda

Alfa Laval suyun yeniden kullanımını maksimize ederek, atıkları değere dönüştürerek ve enerji tüketimi ve atık oranını en aza indirerek su ve su buharından kaynaklanan çevresel olumsuz etkileri azaltmaya yardımcı olur. Geniş ekipman yelpazemiz şirketlere:

 

  • Etkili, kompakt atık su arıtma sistemleri ile atıksu deşarj kriterlerini karşılamalarına,
  • Üçüncül  filtrasyon çözümlerimiz ile suyu yeniden kullanmalarına,
  • İmha edilecek atık miktarını düşürmelerine, verimli bir çamur arıtma uygulaması ile ısı geri kazanımını ve biyogaz üretimi yapmalarına
  • İşleme proseslerinizden kaynaklanan değerli ürünleri yeniden kullanım veya satış için geri kazandırır.

 

Endüstriyel su ve atık arıtma konusunda neden Alfa Laval ile çalışmalısınız?

Endüstriyel işlemleriniz için, yerinde atıksu ve çamur arıtma ve  kaynak geri kazanımı için ekipmanlarınızı tek ve aynı tedarikçiden alabilirsiniz.

Endüstriyel  proseslerinizin  yanı sıra atık arıtma işlemlerine dair derin bir anlayışa dayalı, maliyetlerinizi ve işlemlerinizin çeveresel etkisini azaltmak üzere tasarlanmış olan, sonuçları garantili yüksek kaliteli, enerji tasarruflu proses tasarımı alırsınız.

Uzmanlık ve küresel varlığımızdan her zaman yararlanabilirsiniz. Gıda ve içecekten, kimyasal ve eczacılık ürünlerinden kağıt hamuru ve kağıt, petrol, gaz ve diğer proses endüstrilerine kadar atık işleme gereklilikleri konusunda zorlu bir mücadele veren tüm dünyadaki binlerce endüstriyel müşterimize yardım konusunda 130 yılı aşan bir tecrübeye sahibiz.

Wastewater - an untapped water resource

More and more realise that wastewater can also be a valuable water resource. There are many good reasons to consider reusing biologically treated municipal and industrial wastewater: Increase water resources, reduce intake of new water and limit effluent flow loads to sewers.

Reclaimed water can be used for numerous applications e.g. industrial process water, cooling towers and wash water; surface irrigation of crops, vineyards and golf courses; recreation lakes, wetlands, wildlife habitat and stream augmentation and ground water recharge.

Water treated with Alfa Laval MBR and AS-H Iso-Disc filtration systems can even be used as potable water if a final polishing step e.g. UV radiation, ultrafiltration, nanofiltration, reverse osmosis, active coal, ozone or chlor is added.

Bilgi talebi

Bilgi talebi: Endüstriyel su ve atık arıtımı